Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

old event

‘प्रशांत पब्लिकेशन्स्’चे प्रवेशद्वार

तळमजल्यावरील वैविध्यपूर्ण ग्रंथांची मांडणी

दालनातील तळमजल्यात असलेली ग्रंथसंपदा

तळमजल्यात सहज हाताळण्याजोगी ग्रंथसंपदा

पहिल्या मजल्यात असलेली ग्रंथसंपदा

‘प्रशांत’चे मुख्य कार्यालय

‘प्रशांत’चे संचालक निवांत पुस्तक न्याहाळतांना.

‘प्रशांत’चे संचालक श्री. रंगराव पाटील

ग्रंथदालनाच्या भेटीप्रसंगी श्री. विशाल लोहार व प्रा. गायकवाड

‘प्रशांत’चे संचालक निवांत पुस्तक न्याहाळतांना.

दालनातील तळमजल्यात असलेली ग्रंथसंपदा

Event Name

मा. कुलगुरू डॉ. के. बी. पाटील, डॉ. शोभा शिंदे शुभेच्छा देताना.

पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी मा. कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी, श्री. चंद्रकांत भंडारी, डॉ. म. सु. पगारे आदी.

पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी ‘सकाळ’ चे संपादक उत्तम कांबळे, श्री. भंडारी, डॉ. किसन पाटील, डॉ. पुणतांबेकर, प्रा. ए. पी. चौधरी आदी.

पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी महापालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे, श्री. आय. पी. अत्तरदे

शुभेच्छा देताना प्रा. ए. पी. चौधरी, डॉ. किसन पाटील

पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी मा. कुलगुरू डॉ. आर.एस.माळी, प्रा. शिवाजीराव पाटील, प्रा. सावखेडकर, डॉ. आर.एच.गुप्ता, प्राचार्य एस.पी. पाटील, प्राचार्य मोहरीर आदी

पुस्तक प्रदर्शनावेळी प्रा.डॉ. शकुंतला चव्हाण, प्राचार्य एल. पी. देशमुख, प्रा. राजेंद्र देशमुख, प्रा. परीट, प्रा. एस.एस. पाटील आदी.

Event Name

Event Name

मा.कुलगुरू डॉ. आर.एस.माळी, मा. प्रा. शिवाजीराव पाटील, डॉ. श्यामकांत देशपांडे आदी.

Event Name

Event Name

Event Name

Event Name

‘चकवा : एक आकलन’ कार्यक्रमाप्रसंगी. डावीकडून डॉ. सुधाताई खराटे, डॉ. अक्षय घोरपडे, श. मु. चौधरी, डॉ. फुला बागूल, डॉ. डी. पी. पवार, डॉ. किसन पाटील, रंगराव पाटील व प्रदिप पाटील

शुभेच्छा घेताना मा. प्रा. एल. जी. सोनवणे

Event Name

Event Name

Event Name

Event Name

Event Name

Event Name

शुभेच्छा देताना प्रा. ए. पी. चौधरी, श्री. रंगराव पाटील, प्रदीप पाटील

Event Name

Shopping cart