Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

कवितासंग्रह

आयुष्याच्या अर्ध्या वाटेवर

Rs.125.00

Ayushyachya Ardhya Vatevar

सामाजिक जाणिवेच्या कविता
प्रतिज्ञा /खरं सांगा गुरुजी! /महाडचे वादळ /एकच करा /विटंबना /हनूमाना! /एकलव्या /ती /दांडिया खेळतांना /शेंदर्‍या मारुती /विनंती/इशारा /गिधाडं /अरे ऽऽ पावसा ऽऽऽ… /घरावर छप्पर घाल /वटपूजा /उष्टावलेली पत्रावळ /हवाला /

चारोळ्या, प्रेमकविता व विरहकविता
तू निघून गेली /कदर /फुंकर /प्रपोज कर /निरोप द्या /अबोल्याचा दंश /पुनवेच्या रात्री /सांगाडा /ढग /तरीही ती घाबरायची /माझ्या सोबतीने /आहे त्यात समाधान मान /असच काही विचार /आयुष्याच्या अर्ध्या वाटेवर… /आठवणी /जपलस स्वत:ला /तुझा चंद्र /सल्ला /सावली /उर्मी देऊन गेली /तुला निर्णय घेता येईल? /कविता : तिची अन माझी /कारण… /उद्ध्वस्त /तूही एक गुरु झालीस /आयुष्याच्या अर्ध्या वाटेवर… /सूर्य तुझा /अबोल /ताटवे फुलांचे /छत्री आड लपली /मायावी प्रेम /मरण मी भोगले /धोत्र्याचे फूल /श्वास! /आटोकाट प्रयत्न /पाऊस /गुपीत मनाचं /आठवणी /व्यथा /प्रेमाचा समुद्र /लाट /पांघरूण घेऊ कशाला! /समजून घे ना! /आठवणींचा फास /

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “आयुष्याच्या अर्ध्या वाटेवर”
Shopping cart