Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

समाजशास्त्र

भारतीय समाज : प्रश्न आणि समस्या

Indian Society Issues and Problems

, ,

Rs.185.00

Bharatiya Samaj : Prashn Ani Samasya

  1. सामाजिक समस्या : 1. प्रस्तावना, 2. सामोजक समस्यचिा अर्थ, वैशिष्ट्ये, 3. सामोजक समस्यांची कारणे, 4. सामाजिक विसंघटनाचा अर्थ, 5. व्याख्या, लक्षणे (वैशिष्ट्ये) व कारणे
  2. भारतातील ज्वलंत प्रश्न : 1. शेतकर्‍यांच्या समस्या, 2. अंधश्रध्देची समस्या, 3. स्त्री भृ्रणहत्या, 4. लैंगिक छळवणूक
  3. कौटुंबिक विसंघटन : 1. दोन पिढीतील संघर्ष, 2. कौंटुबिक हिंसाचार, 3. वृध्दांच्या समस्या
  4. प्रादेशिक विषमता : 1. प्रादेशिक विषमतेचा अर्थ, 2. प्रादेशिक विषमतेची कारणे, 3. प्रादेशिक विषमतेवर उपाय, 4. जमीन विस्थापन अर्थ, 5. जमीन विस्थापनाची कारणे, 6. जमीन विस्थापनाच्या समस्या, 7. पुर्नवसन, 8. विस्थापितांच्या समस्येवरील उपाय
  5. विघी संघर्ष ग्रस्त बालक : 1. बालगुन्हेगारी – अर्थ व स्वरुप, 2. विघी संघर्षग्रस्त बालकांच्या समस्येची, 3. प्रतिबंधात्मक उपायेयाजना, 4. मद्यपानाचा अर्थ, 5. मद्यपानाचे प्रकार, 6. मद्यपानाची कारणे, 7. भ्रष्टाचाराची कारणे, 8. भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी उपाय, 9. दहशतवादाचा अर्थ, 10. दहशतवादाचे प्रकार, 11. दहशतवादाची कारणे
  6. बेरोजगारी : 1. बेरोजगारीचा अर्थ आणि स्वरुप, 2. बेरोजगारीचे प्रकार, 3. बेरोजगारीची कारणे, 4. बेरोजगारी समस्येवर उपाय, 5. लोकसंख्या वाढीचे स्वरुप, 6. लोकसंख्या वाढीची कारणे, 7. लोकसंख्या वाढीचे परिणाम, 8. लोकसंख्या वाढीवर उपाय

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “भारतीय समाज : प्रश्न आणि समस्या”
Shopping cart