Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

शिक्षणशास्त्र

छात्र सेवाकाल

Internship

Rs.135.00

Chhatra Sevakal

  1. छात्र सेवाकालाचा परिचय : 1. छात्रसेवाकालाचा अर्थ आणि संकल्पना, 2. छात्रसेवाकालाची वैशिष्ट्ये, 3. छात्रसेवाकालाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी, 4. शाळेची ओळख, 5. छात्रसेवाकाल : अहवाल लेखन
  2. शाळेचे कार्य : 6. शालेय संरचनेचे स्वरूप, 7. शाळेतील अभ्यासक्रम आणि अभ्यासपूरक उपक्रम, 8. शाळा आणि समुदाय, स्वरूप आणि व्याप्ती, 9. मुख्याध्यापकाची भूमिका आणि जबाबदार्‍या
  3. सुविधा पुरवणारा : 10. शिक्षकाची भूमिका : सुविधा पुरविणारा, 11. अध्यापन एक व्यवसाय, 12. शिक्षकाची बदलती भूमिका, 13. शिक्षक विद्यार्थी संबंध
  4. शैक्षणिक संशोधन : 14. शैक्षणिक संशोधनाचा अर्थ, स्वरूप आणि व्याप्ती, 15. कृतिसंशोधन अर्थ, स्वरूप आणि व्याप्ती, 16. शिक्षकाच्या व्यावसायिक विकासासाठी संशोधनाची गरज आणि महत्त्व, 17. कृती संशोधनाचा आराखडा लेखन

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “छात्र सेवाकाल”
Shopping cart