Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

साहित्य समीक्षा

ग्रामीण साहित्य आणि संस्कृती

Rs.395.00

Gramin Sahitya ani Sanskruti

 1. ग्रामीण साहित्य : स्वरूप, स्थिती, गती आणि अपेक्षा, आव्हाणे – प्रा. डॉ. गजानन लोहवे
 2. ग्रामीण साहित्य : संकल्पना, प्रेरणा व विशेष – प्रा. रेखा व्ही. इंगोले
 3. ग्रामीण साहित्याची परंपरा – प्रा. डॉ. अनुराधा रा. मुळे
 4. ग्रामीण साहित्याची चळवळ – प्रा. सौ. हेमा शि. जवंजाळ
 5. ग्रामीण कृषी जीवन आणि संस्कृती काल-आज-उद्या – डॉ. दिपाली प्र. गांवडे
 6. ग्रामीण कृषी जीवन व संस्कृती – प्रा. फिरोज साहाळा
 7. ग्रामीण साहित्य व लोकसाहित्य अनुबंध – डॉ. भाऊसाहेब दादासाहेब गव्हाणे
 8. लोकजीवनातील लोकसमजुती – डॉ. कांत जाधव
 9. लोकसंस्कृती आणि लोककलावंत – प्रा. पुरूषोत्तम एस. निर्मळ
 10. ग्रामीण साहित्य आणि लोकसाहित्य : अनुबंध – डॉ. ममता व. दयने
 11. शेती जीवनाची दैन्यावस्था रेखाटणारी सचिन वसंत पाटील यांची ग्रामीणकथा – डॉ. प्रमोद भीमराव गारोडे
 12. ग्रामीण साहित्यातील ग्रामजीवनाचे वास्तव – डॉ. माधुरी मनोहरराव पाटील
 13. ग्रामीण सामाजिक वास्तव – डॉ. आर. व्ही. मोरे
 14. ग्रामीण साहित्यातील सामाजिक वास्तवाचे स्वरूप : एक आढावा – प्रा. सिद्धार्थ इंगोले
 15. ग्रामीण कादंबरीतील स्त्री – डॉ. अनुराधा वसंत गुजर
 16. आजचे ग्रामीण वास्तव – प्रा. डॉ. नागोराव कों. सोरे
 17. ग्रामीण जीवनातील स्त्रियांच्या समस्या – प्रा. डॉ. संगीता घुईखेडकर
 18. ग्रामीण जीवन व प्रसारमाध्यमे – प्रा. सुरेश किसनराव इंगळे
 19. राष्ट्रसंतांचा ग्रामरक्षण विषयक विचार – प्रा. डॉ. संतोष विष्णू चतुर
 20. भारतीय शेतीचे महत्त्व – डॉ. एन. आर. भिंगारे
 21. ग्रामातील आर्थिक जीवन – प्रा. डॉ. रामधन हिरे
 22. ग्रामजीवनावर तंत्रज्ञानाचा परिणाम – डॉ. गवराम नाना पोटे
 23. ग्रामीण जीवन आणि जलसमस्या – डॉ. मनीष नरेश मोहरील
 24. ग्रामीण साहित्य आणि जागतिकीकरण – सुधीर बा. सांगोले
 25. जागतिकीकरण आणि ग्रामीण साहित्य – प्रा. सुनिल रामराव काकडे
 26. ग्रामीण कृषी व शेत मजुरांची उदासीनता – डॉ. शंकर मारोती सावंत
 27. नव्वदोत्तर ग्रामीण कादंबरीतील शेतकरी जीवन – प्रा. डॉ. कल्पना त्र्यंबक मेेहरे
 28. ‌‘दगडी मक्ता’ या ग्रामीण कादंबरीतील पाथरवटांचा जीवनसंघर्ष – डॉ. सुवर्णा गाडगे
 29. डॉ. सदानंद देशमुख यांच्या कादंबऱ्यातून व्यक्त होणाऱ्या कृषिनिष्ठ ग्रामीण संवेदनांची अभिव्यक्ती – निलेश गायकवाड
 30. ग्रामीण कांदबरीतील जननिष्ठ जाणिवांचा ज्वलंत व प्रभावी आविष्कार – डॉ. पंढरी डोईफोडे
 31. बारोमास : जागतिकीकरणाचे परिणाम टिपणारी प्रातिनिधिक ग्रामीण कलाकृती – प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत
 32. व्यंकटेश माडगूळकर : ग्रामीण विद्यार्थ्यांना संस्कारक्षम बनविणारे शिक्षक – डॉ. विष्णू नामदेव लांडे
 33. कोरोनोत्तर ग्रामीण साहित्य – नरेश कृ. महाजन
 34. ग्रामीण विदर्भातील लोकनायक बापूजी अणे : ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व – प्रा. डॉ. संदिप व्हि. भुरले
 35. ग्रामीण सार्वजनिक ग्रंथालयामध्ये माहिती साक्षरता कार्यक्रम काळाची गरज – आर. जी. बाहेती
 36. तहान कादंंबरीतील राघोजी शेवाळे यांचे व्यक्तिचित्र – डॉ. अविनाश श. धोबे
 37. फ. म. शहाजिंदे यांच्या ‌‘शेतकरी’ दीर्घकाव्यातील विकल गावाचे चित्रण – डॉ. बालाजी विठ्ठलराव डिगोळे
 38. कृषी जीवनाचे प्रत्ययकारी चित्रण करणारी कादंबरी-‌‘बारोमास’ – डॉ. भगवान जे. साबळे
 39. ग्रामीण जीवनाचे सामाजिक वास्तव : एक आढावा – प्रा. डॉ. अपर्णा पाटील
 40. ग्रामीण वाचन संस्कृती आणि ग्रंथालय – प्रा. डॉ. सौ. साधना वि. सातव
 41. ग्रामीण जीवनावर तंत्रज्ञानाचा प्रभाव – डॉ. दामोदर सी. दुधे
 42. ग्रामीण नाट्यसंस्कृती : गोंधळ, तमाशा, दशावतार – प्रा. डॉ. अरूण पाटील
 43. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यावर ग्रंथालय तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक प्रभाव – प्रा. राजेश गेडाम
 44. ग्रामीण सामाजिक वास्तव – डॉ. देविदास श्रीराम भगत
 45. एका ग्रामीण ग्रंथालयाचे स्व: कथन – प्रा. जयदेव म. वानखेडे
 46. भारतातील ग्रामीण बेकारी – प्रा. डॉ. के. व्ही. ढवळे
 47. नव्वदोत्तर ग्रामीण कादंबरी – प्रा. डॉ. नंदकुमार ग. भाकरे
 48. ग्रामीण जिवन की समस्याऍ – डॉ. फरहाना आझमी
 49.  Changing Role of Academic Libraries in Social Context – Dr. Amol Govindrao Wakode
 50. Analytical Study of Village Schoolmaster – Ku. P. B. Ruikar
 51. Analytical Study of ‘Zaare’ – Dr. A. N. Qureshi
 52. Agricultural Challenges and Opportunities for Youth – Prof. Dr. Jyoti R. Maheshwari

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ग्रामीण साहित्य आणि संस्कृती”
Shopping cart