Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

SYBA Semester 4

मराठी : मराठी व्याकरण

S.Y.B.A. | Sem. 4 | DSC : (MAR-241-B)

Rs.30.00

गुरू द्रोणाचार्य सिरीज

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

नवीन सेमिस्टर पॅटर्न अभ्यासक्रमानुसार नोटस्‌‍ (CBCS Pattern)

S.Y.B.A. | Sem. 4 | DSC : (MAR-241-B)

Marathi Vyakaran

1.1 संधी व समास (संधी म्हणजे काय ?, संधीचे प्रकार : स्वरसंधी, व्यंजनसंधी, विसर्गसंधी, समास म्हणजे काय?, समासाचे प्रकार : अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीही)
1.2 शब्दसिध्दी (तत्सम, तद्भव, साधित, उपसर्गघटित, प्रत्ययघटित, सामासिक शब्द, समानार्थी, विरुध्दार्थी, अनेकार्थी, शब्दसमूहासाठी एक शब्द)
1.3 अलंकार (शब्दालंकार – अनुप्रास, यमक, श्लेष आणि अर्थालंकार- उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक)
1.4 म्हणी व वाक्प्रचार यांचा वाक्यात उपयोग
1.5 कल्पनाविस्तार लेखन (कल्पनाविस्ताराचे स्वरूप व तंत्र)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मराठी : मराठी व्याकरण”
Shopping cart