Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

तत्वज्ञान / विचार / विचारवंत

Relevance of Mahatma Gandhi’s Ideology in the Present Scenario

Rs.995.00

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीङ पराई जाणे रे परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान ने आणे रे।
सकल लोकमां सहुने वंदे, निन्दा न करे केनी रे वाचन, काछ, मन निश्छल राखे, धन-धन जननी तेनी रे।
समद्दष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे जिहवा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे
मोह माया व्यापे नहिं जेनें, दृढ वैराग्य जेना मनमां रे रामनाम शुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे,
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम-क्रोध निवार्या रे भणे नस्सैंयों तेनुं दरसन करतां कुल एकोतेर तार्या रे।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Relevance of Mahatma Gandhi’s Ideology in the Present Scenario”
WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.