Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

SYBA Semester 3

मराठी : शेतकर्‍याचा असूड – महात्मा ज्योतीराव फुले

S.Y.B.A. | Sem. 3 | DSC : (MAR-231 A)

Rs.35.00

गुरू द्रोणाचार्य सिरीज

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

नवीन सेमिस्टर पॅटर्न अभ्यासक्रमानुसार नोटस्‌‍ (CBCS Pattern)

S.Y.B.A. | Sem. 3 | DSC : (MAR-231 A)

Shetkarachay Ashudu

घटक विश्लेषणः
1. ‌‘शेतकऱ्याचा असूड‌‘ या वैचारिक गद्यलेखनाचा अभ्यास
1.1 वैचारिक गद्य: स्वरूप व वैशिष्ट्ये
1.2 मराठीतील वैचारिक गद्यलेखनाचा परामश्
1.3 महात्मा जोतीराव फुले: व्यक्तित्व, कार्य आणि लेखन- (फुले यांची वैचारिक जडणघडण, त्यांचे कार्य आणि लेखन यांचा परामर्श)
1.4 ‌‘शेतकऱ्याचा असूड‌‘: स्वरूप व वैशिष्ट्ये- 1. या ग्रंथातील वैचारिक आशयाचे स्वरूप, वैशिष्ट्ये (शेती, शेतकरी आणि कृषीव्यवस्था यांबाबत मांडलेल्या विचारांचे स्वरूप) 2. या ग्रंथातील वैचारिक मांडणीची वाङ्मयीन गुणवैशिष्ट्ये (विचारांची मांडणी करण्याचे तंत्र, विश्लेषणात्मकता, तार्किकता, साधार व ससंदर्भ मांडणी, भाषा व शैली विशेष आदी)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मराठी : शेतकर्‍याचा असूड – महात्मा ज्योतीराव फुले”
Shopping cart