Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

शिक्षणशास्त्र

स्व-आकलन

Understanding the Self

Rs.150.00

Swa-Akalan

  1. आंतरिक स्व : 1.1. ‘स्व’ची संकल्पना आणि स्व विकासाचे स्वरूप, 1.2. स्व आकलनाच्या प्रक्रियेत परिणामकारक संप्रेषण कौशल्यांचा उपयोग, 1.3. शिक्षकाची व्यावसायिक ओळख
  2. स्व आणि व्यक्तिमत्त्वाचा विकास : 2.1. संपूर्ण आणि एकात्म स्व आणि व्यक्तिमत्त्वाचा विकास, 2.2. स्व वर परिणाम करणारे घटक – राजकीय, ऐतिहासिक आणि सामाजिक, 2.3. स्व-विकासाचे मार्ग – योगा, काव्य, चित्रपट, विनोद, सौंदर्यात्मक सादरीकरण
  3. कृतिकार्यक्रम : 3.1. स्व-आकलनासाठी शालेय कार्यक्रम, 3.2. स्व-आकलनासाठी समवयस्क कार्यक्रम, 3.3. स्व-आकलनासाठी कुटुंबातील उपक्रम
  4. स्व-विश्लेषण : 4.1. स्व-आकलनासाठी SWOC विश्लेषण, 4.2. स्व-जाणीव, 4.3. स्व-आकलनावर विश्वास आणि पूर्वग्रहांचा परिणाम

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “स्व-आकलन”
Shopping cart