Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

मराठी

तो हा पांडुरंग – पी. ई. तात्या पाटील

Rs.150.00

पांडुरंगा, तुम्ही केळीच्या पानासारखे खुल्या दिलाचे आहात, मात्र बेभान होऊन अविचाराने जीवनात काहीही करु नका. वादळाच्या, गारपिटीच्या तडाख्यानं केळीची पानं टरा् टरा् फाटतात आणि मग त्या केळी पानांचया झिरमाळ्या, तोरणं होतात. केळी बागांसारखी वादळाला अडविण्याची, गारांना अंगाखांद्यावर नाचविण्याची जोखीम घेऊ नका. समाजाकारण, राजकारण करण्याची तुमची इच्छा आहे पण ते केळीच्या पानासारखे अंगावर संकट झेलणारे राजकारण, समाजकारण करु नका. तर ते चिंचेच्या पानासारखे सुरक्षित असू द्या.

To Ha Pandurang – P. E. Tatya Patil

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “तो हा पांडुरंग – पी. ई. तात्या पाटील”
WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.