Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

TYBA Semester 6

मराठी : लेखन कौशल्ये : ग्रंथपरीक्षण लेखन

T.Y.B.A. | Sem. 6 | SEC - Marathi

  • ISBN: GDS1268
  • Lekhan Kaushayle : Granthaparikshan Lekhan
  • Published : June 2021
  • Book Language : Marathi
  • Edition : First
  • Format : Paperback
  • Pages : 64
  • Category:
  • Download Book Ebook Link

Rs.35.00

गुरू द्रोणाचार्य सिरीज

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

नवीन सेमिस्टर पॅटर्न अभ्यासक्रमानुसार नोटस्‌‍ (CBCS Pattern)

T.Y.B.A. | Sem. 6 | SEC – Marathi

Lekhan Kaushayle : Granthaparikshan Lekhan

1. ग्रंथपरीक्षण लेखन : स्वरूप व प्रक्रिया
1.1 ग्रंथपरीक्षण लेखनाची आवश्यकता व त्यासाठी उपलब्ध क्षेत्रे
1.2 ग्रंथपरीक्षण लेखनाची पूर्वतयारी (वाचन, आकलन, टिपणे)
1.3 ग्रंथपरीक्षणाचे स्वरूप – प्रास्ताविक (ग्रंथाचे शीर्षक व प्रकाशनकाल व अन्य माहिती, ग्रंथाचा प्रधान विषय), ग्रंथाचे एकंदर स्वरूप व मांडणी, ग्रंथाचे निराळेपण, गुणदोषात्मक विवेचन, मूल्यमापनात्मक अभिप्राय, शीर्षक.

2. ग्रंथपरीक्षण लेखन : उपयोजन
2.1 एखाद्या कादंबरीचे परीक्षण लिहा.
2.2 एखाद्या कवितासंग्रहाचे परीक्षण लिहा.
2.2 एखाद्या कथासंग्रहाचे परीक्षण लिहा.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मराठी : लेखन कौशल्ये : ग्रंथपरीक्षण लेखन”
Shopping cart