Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

FYBCom Semester 1

मराठी : पालखी-प्रवासवर्णन

F.Y.B.Com. | Sem. 1 | Marathi (AEC)

Rs.35.00

गुरू द्रोणाचार्य सिरीज

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

नवीन सेमिस्टर पॅटर्न अभ्यासक्रमानुसार नोटस्‌‍ (CBCS Pattern)

F.Y.B.Com. | Sem. 1 | Marathi (AEC)

Marathi Palakhi – Pravasvarnan

घटक विश्लेषणः 
‌‘पालखी’ या प्रवासवर्णनपर पुस्तकाचा अभ्यास
प्रवासवर्णन : संकल्पना व स्वरूप
मराठीतील प्रवासवर्णन लेखनाचा परामर्श
(वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवासवर्णनपर पुस्तकांच्या अनुषंगाने)
‌‘पालखी’ या पुस्तकातून घडणारे ‌‘मी’चे दर्शन
‌‘पालखी’ या पुस्तकातील प्रसंगचित्रण व व्यक्तिचित्रण
‌‘पालखी’ या पुस्तकातील सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनदर्शन
‌‘पालखी’ या पुस्तकाची वाङ्मयीन गुणवैशिष्ट्ये
(भाषा व लेखनशैली विशेष)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मराठी : पालखी-प्रवासवर्णन”
Shopping cart