Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

TYBA Semester 5

मराठी : मराठीचा भाषिक अभ्यास

T.Y.B.A. | Sem. 5 | DSC-4-Marathi (MAR-354)

Rs.35.00

गुरू द्रोणाचार्य सिरीज

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

नवीन सेमिस्टर पॅटर्न अभ्यासक्रमानुसार नोटस्‌‍ (CBCS Pattern)

T.Y.B.A. | Sem. 5 | DSC-4-Marathi (MAR-354)

Marathicha Bhashik Abhyas

1. भाषेचे स्वरूप व कार्य
2. भाषा उत्पत्ती आणि भाषांचे वर्गीकरण
3. मराठी भाषेची उत्पत्ती आणि पूर्वपिठीका
गुरू द्रोणाचार्य सिरीज नमुना प्रश्नपत्रिका

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मराठी : मराठीचा भाषिक अभ्यास”
Shopping cart