Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

SYBCom Semester 3

स्थूल अर्थशास्त्र

S.Y.B.Com. | Sem. 3

Rs.40.00

गुरू द्रोणाचार्य सिरीज

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

नवीन सेमिस्टर पॅटर्न अभ्यासक्रमानुसार नोटस्‌‍ (CBCS Pattern)

S.Y.B.Com. | Sem. 3

Sthul Arthashastra

  1. स्थूल अर्थशास्त्राची पार्श्वभूमी
  2. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मूलभूत संकल्पना
  3. रोजगार व उत्पादनाचा अभिजात सिद्धांत
  4. अर्थव्यवस्थेच्या संतुलनाचा केन्सचा आधुनिक दृष्टिकोन
  5. उपभोग व बचत फलन
  6. गुंतवणूक फलन
  7. गुरू द्रोणाचार्य सिरीज नमुना प्रश्नपत्रिका

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “स्थूल अर्थशास्त्र”
Shopping cart