Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

संतसाहित्य / लोकसाहित्य

गुर्जरी लोकगीते : काव्यसौष्ठव, भावदर्शन व मूल्यमापन

Rs.150.00

गुर्जरी लोकगीतांचे काव्यसौष्ठव, भावदर्शन व मूल्यमापन या संदर्भ ग्रंथात गुर्जरी बोलीभाषेतील लोकगीतांच्या माध्यमातून भाषाशास्त्रीय दृष्ट्‌‍या व्याकरण तपासले असून गुजरी लोकगीतांत अलंकार आल्याने भाषेतील सौंदर्यस्थळं शोधता आले. गुर्जरी लोकसाहित्यातील लोकगीत या प्रकारात समाजाच्या चालीरीती, राहणीमान, विधी-विधान यांचे वर्णन असून ठिकठिकाणी विविध भाव-भावनांचेही दर्शन होताना आढळून येते. त्या अनुषंगाने गुर्जरी लोकगीतांतील काव्यसौष्ठव, भावदर्शन व त्यांचे मूल्यमापन करून गुर्जरी बोलीभाषेच्या अभ्यासाचे महत्त्व सदर ग्रंथाद्वारे पटवून दिले आहे.

Gurjari Lokgite : Kavyasauthav, Bhavdarshan v Mulyamapan

  1. गुर्जरांचा स्थलांतराचा इतिहास, भौगोलिक परिसर व बोलीभाषाभेद
  2. गुर्जरी लोकगीतांतील सौंदर्यबोध व रसपरिपोष
  3. गुर्जरी लोकगीतांतील भावदर्शन
  4. गुर्जरी लोकगीतांतील सुभाषिते
  5. गुर्जरी लोकगीतांचे मूल्यमापन
  6. सारांश
  7. निष्कर्ष

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “गुर्जरी लोकगीते : काव्यसौष्ठव, भावदर्शन व मूल्यमापन”
Shopping cart