Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

संतसाहित्य / लोकसाहित्य

श्री संत एकनाथांच्या अभंगातील भक्ती

Rs.399.00

Shree Sant Ekanathanchya Abhangatil Bhakti

विभाग 1
अंतरीचे व संत एकनाथ : जीवन चरित्र

 • प्रास्ताविक : – प्रा.डॉ.सौ. आशालता अशोक महाजन, भुसावळ
 • अभिप्राय : – प्रा.डॉ. पृथ्वीराज तौर, नांदेड
 • प्रकाशकाचे हृदयगत : – ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज, चिखलीकर
 • मनोगत : – डॉ. जगदीश पाटील, भुसावळ

संत एकनाथ : जीवन चरित्र

 1. तत्कालीन परिस्थिती, 2. जीवन चरित्र, 3. अभंग विषय, 4. अभंग प्रेरणा, 5. भक्ती : निर्मिती व स्वरूप, 6. नवविधाभक्ती, 7. संत एकनाथ : नवविधाभक्ती, 8. समारोप

विभाग 2
संत एकनाथांची नवविधाभक्ती

 1. श्रवणभक्ती : 1. श्रवणभक्ती, 2. देवाची श्रवणभक्ती, 3. ग्रंथाची श्रवणभक्ती, 4. श्रवणभक्ती महात्म्य, 5. समारोप
 2. कीर्तनभक्ती : 1. कीर्तनभक्ती, 2. श्रीविठ्ठलाची कीर्तनभक्ती, 3. श्रीगुरूंची कीर्तनभक्ती, 4. श्रीरामाची कीर्तनभक्ती, 5. श्रीशिवाची कीर्तनभक्ती, 6. श्रीकृष्ण-श्रीविष्णूची कीर्तनभक्ती, 7. कीर्तनभक्ती महात्म्य, 8. समारोप
 3. नामस्मरणभक्ती : 1. नामस्मरणभक्ती, 2. श्रीकृष्णाची नामस्मरणभक्ती, 3. श्रीविठ्ठलाची नामस्मरणभक्ती, 4. श्रीशिवाची नामस्मरणभक्ती, 5. श्रीरामाची नामस्मरणभक्ती, 6. श्रीगुरूंची नामस्मरणभक्ती, 7. श्रीदत्ताची नामस्मरणभक्ती, 8. नामस्मरणभक्ती महात्म्य, 9. समारोप
 4. पादसेवनभक्ती : 1. पादसेवनभक्ती, 2. श्रीविठ्ठल, श्रीराम व श्रीशिवाची पादसेवनभक्ती, 3. संतांची पादसेवनभक्ती, 4. श्रीदत्ताची पादसेवनभक्ती, 5. श्रीगुरूंची पादसेवनभक्ती, 6. आत्मनिवेदनात्मक पादसेवनभक्ती, 7. पादसेवनभक्ती महात्म्य, 8. समारोप
 5. अर्चनभक्ती : 1. अर्चनभक्ती, 2. श्रीविठ्ठलाची अर्चनभक्ती, 3. श्रीरामाची अर्चनभक्ती, 4. श्रीदत्ताची अर्चनभक्ती, 5. श्रीगुरूंची अर्चनभक्ती, 6. संतांची अर्चनभक्ती, 7. ब्राह्मणाची अर्चनभक्ती, 8. आत्मनिवेदनात्मक अर्चनभक्ती, 9. उपदेशात्मक अर्चनभक्ती, 10. अर्चनभक्ती महात्म्य , 11. समारोप
 6. वंदनभक्ती : 1. वंदनभक्ती, 2. श्रीविठ्ठलाची वंदनभक्ती, 3. श्रीरामाची व श्रीहरीची वंदनभक्ती, 4. संतांची वंदनभक्ती, 5. वंदनभक्ती महात्म्य, 6. समारोप
 7. दास्यभक्ती : 1. दास्यभक्ती, 2. नामाची दास्यभक्ती, 3. श्रीविठ्ठलाची दास्यभक्ती, 4. संतांची दास्यभक्ती, 5. श्रीगुरूंची दास्यभक्ती, 6. दास्यभक्ती महात्म्य, 7. समारोप
 8. सख्यभक्ती : 1. सख्यभक्ती, 2. श्रीविठ्ठलाची सख्यभक्ती, 3. श्रीकृष्णाची सख्यभक्ती, 4. श्रीगुरूंची सख्यभक्ती, 5. सख्यभक्ती महात्म्य, 6. समारोप
 9. आत्मनिवेदनभक्ती : 1. आत्मनिवेदनभक्ती, 2. श्रीविठ्ठलाची आत्मनिवेदनभक्ती, 3. संतांची आत्मनिवेदनभक्ती, 4. श्रीगुरूंची आत्मनिवेदनभक्ती, 5. समारोप
 10. भारूडे व गौळणी : भक्ती विचार : 1. भारूड : पार्श्वभूमी, अर्थ व व्युत्पत्ती, 2. भारूड : उद्बोधन, वाच्यार्थ व लक्षार्थ, 3. भारूड : तत्त्वज्ञान व वैशिष्ट्ये, 4. भारूडे : भक्ती विचार, 5. गौळणी : भक्ती विचार, 6. संत एकनाथ : भक्ती विचार, 7. मधुराभक्ती : संकल्पना व स्वरूप, 8. संत एकनाथ : मधुराभक्ती, 9. समारोप

विभाग 3
संत एकनाथांचे तत्त्वज्ञान

 1. संत एकनाथ : पारमार्थिक तत्त्वज्ञान
 2. संत एकनाथ : सांप्रदायिक तत्त्वज्ञान
 3. संत एकनाथ : प्रवृत्ती व निवृत्ती
 4. समारोप

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “श्री संत एकनाथांच्या अभंगातील भक्ती”
Shopping cart