Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

ग्रंथालय व माहितीशास्त्र

हस्तलिखित ते ई-बुक

,

Rs.295.00

Hastlikhit Te E-book

 1. लिपीचा शोध : पुस्तक निर्मितीच्या प्रवासातील महत्वाचा टप्पा – हितेश ब्रिजवासी, डॉ. प्रकाश विजय बर्वे
 2. प्राचीन काळातील लेखन साहित्य आणि पध्दती – डॉ. सविता माधव म्हस्के
 3. हस्तलिखितेः माहिती साधनांचा एक अमूल्य ठेवा – प्रदीप तुळशीराम पाटील
 4. लेखन साहित्य आणि पद्धती : एक दृष्टिक्षेप – छाया बाबुराव जतकर
 5. लेखन पध्दतींचा प्राचीन इतिहास – डॉ. दत्तात्रय बी. दराडे
 6. लेखन कलेचा उगम – डॉ. राजकुमार पंढरीनाथ घुले
 7. शोध छपाई तंत्राचा – डॉ. बी. ए. पाटील
 8. पुस्तक निर्मितीची नवी दिशा : छपाई तंत्रज्ञान – हेमंत एकनाथ बुधावले
 9. कागदाचा शोध आणि पुस्तक निर्मिती – अमोल अरुण थोरात
 10. पुस्तक निर्मितीत कागदाचा उपयोग – किशोर रामदास माळी
 11. पुस्तक निर्मितीचा प्रवास – शुभांगी योगेश अकोटकर
 12. पुस्तक निर्मितीची प्रक्रिया : एक अभ्यास – सचिन कारभारी जाधव
 13. पुस्तक प्रकाशन : संपूर्ण प्रक्रिया – डॉ. मुंढे संदिपान दत्तात्रय
 14. असे घडते पुस्तक – किशोर रामदास माळी, गोपाल राजाराम पाटील
 15. आंतरराष्ट्रीय प्रमाणित ग्रंथ क्रमांक – श्रीमती कल्पना शामराव सोनवणे
 16. कॉमन कम्युनिकेशन फॉरमॅट (सीसीएफ)/ आय.एस.बी.एन./आय.एस.एस.एन. : संपूर्ण माहिती – डॉ. तुषार म. पाटील
 17. पुस्तक प्रकाशन व आंतरराष्ट्रीय मानके : एक अभ्यास – माधवी डी. वैनांगडे
 18. पुस्तक प्रकाशनाचे मानके आणि त्यांचे प्रकार – प्रियंका रंगराव देसले
 19. पुस्तक प्रकाशन आणि मानके – सचिन उदय वाघ
 20. ई पुस्तक : आधुनिक शिक्षणातील नवप्रवाह – डॉ. संतोष खिराडे
 21. इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक : संपूर्ण परीचय – उदय उ. कुलकर्र्णीें, चांगदेव बाबुराव कहांडळ
 22. ई-पुस्तक : महत्व आणि फायदे – डॉ. योगेश माधवराव बोरसे
 23. पुस्तकांचे आधुनिक स्वरुप – डॉ. भगवान शामराव पडवळ
 24. ई-पुस्तकांचे महत्व – श्वेता रंगराव पाटील
 25. ई-पुस्तकांचे संकेतस्थळ : एक अभ्यास – विठ्ठल ए. नाईकवाडी
 26. ई-पुस्तकांचे संकेतस्थळ : माहितीचे भंडार – उदय उ. कुलकर्णी, चांगदेव बाबुराव कहांडळ
 27. ऑनलाईन पुस्तके आणि त्यांची संकेस्थळे – सुरेश किसनराव इंगळे
 28. ई-बुक, संकेतस्थळे आणि डेटाबेस : एक अभ्यास – अतुल अभिमन खैरनार
 29. डेटाबेस आणि त्यांची संकेतस्थळे – उदय उ. कुलकर्णी, चांगदेव बाबुराव कहांडळ
 30. ई-बुक शैक्षणिक ग्रंथालयातील एक आवश्यक घटक – सुमेधा सुबोध सौंदाणकर
 31. महाविद्यालयीन ग्रंथालयात इलेक्ट्रॉनिक संसाधनाचा वापर – अभय शिवाजीराव देवरे
 32. ई-अध्ययनात पुस्तकांचा वापर – डॉ. सरला निंभोरकर
 33. समाज प्रबोधन आणि ग्रंथ : एक अभ्यास – तृप्ती राजेंद्र शहा
 34. समाज प्रबोधनात ग्रंथाची उपयुक्तता – सिध्दार्थ बाबूराव शिंदे
 35. विविध प्रसंगात ग्रंथांचे महत्व – डॉ. माणिक सुजित राजोपाध्ये
 36. ग्रंथ : समाजाचा अमूल्य वारसा – जयश्री रामराव पाटील
 37. ग्रंथ : समाज निर्मितीचा मुख्य दुवा – तेजस शांताराम रेवाळे
 38. समाज आणि ग्रंथ – डॉ. संगीता कृष्णराव उमाळे, डॉ. संगीता राजेन्द्र चोरे
 39. ग्रंथ निर्मीती व्यावसायीकांसमोरील समस्या – डॉ. ढाकणे बालाजी निवृत्तीराव

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “हस्तलिखित ते ई-बुक”
Shopping cart