Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

वाणिज्य व व्यवस्थापन

अंकेक्षण आणि करप्रणाली – II (आयकर)

Auditing and Taxation - II

, , ,

Rs.275.00

Ankeshan Ani Karpranali – II (Aayakar)

  1. आयकर कायदा 1961 – महत्वाच्या व्याख्या आणि संकल्पना : 1.1 प्रस्तावना, 1.1.1 आयकराची वैशिष्ट्येे , 1.1.2 आयकर कायदयाची व्याप्ती, 1.1.3 आयकर भरण्याचे महत्त्व-देशाच्या विकासासाठी, 1.2 व्याख्या, 1.2.1 उत्पन्न, 1.2.2 व्यक्ती, 1.2.3 करनिर्धारक, 1.2.4 करनिर्धारक मानले जाते, 1.2.5 मूल्यांकन वर्ष, 1.2.6 मागील वर्षी, कृषी उत्पन्न, 1.2.7 सवलत मिळकत, 1.2.8 एकूण एकूण उत्पन्न (GTI), 1.2.9 एकूण करपात्र उत्पन्न (TTI), 1.2.10 करनिर्धारणाची निवासी स्थिती, 1.2.11 PAN, 1.2.12 TAN, 1.3 संकल्पना, 1.3.1 भांडवली प्राप्ती, 1.3.2 महसूल प्राप्ती, 1.3.3 भांडवली खर्च, 1.3.4 महसुली खर्च.
  2. उत्पन्नाच्या विविध शीर्षकांतर्गत करपात्र उत्पन्नाचे स्रोत आणि गणना : 2.1 प्रस्तावना, 2.1 प्रस्तावना, 2.2 उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत, 2.3 पगारापासून मिळालेले उत्पन्न, 2.4 अवांतर प्राप्ती आणि त्याची कर आकारणी, 2.5 भविष्य निर्वाह निधी, 2.6 घर मालमत्ता पासून मिळालेले उत्पन्न, 2.7 व्यापार आणि व्यवसायातील नफा आणि लाभ यातून मिळणारे उत्पन्न, 2.8 भांडवली नफा/लाभ, 2.9 इतर स्त्रोतांपासून (साधनांपासूनचे) उत्पन्न.
  3. एकूण करपात्र उत्पन्न आणि कर दायित्वाची गणना : 3.1 प्रस्तावना, 3.2 ढोबळ एकूण उत्पन्न, 3.3 80C, 80CCC ते 80U अंतर्गत वजावट, 3.4 एकूण करपात्र उत्पन्न, 3.5 वैयक्तिक जुन्या शासन आणि नवीन शासनाची प्राप्तिकर गणना (संबंधित मूल्यांकन वर्ष 2022-23 साठी लागू दर), 3.6 अधिभार, 3.7 आरोग्य आणि शिक्षण उपकर, 3.8 87 A अंतर्गत सूट, 3.9 करपात्र उत्पन्न आणि व्यक्तीच्या कर दायित्वाची गणना.
  4. ई-फायलिंग आणि ई तरतुदी : 4.1 रिटर्न भरण्याच्या देय तारखा, 4.2 आयकर रिटर्नचे ई-फायलिंग आणि वापरलेले फॉर्म, 4.3 आगाऊ कर, 4.4 TDS (स्रोतावर कर कपात), 4.5 मूल्यांकन, 4.6 AIR (वार्षिक माहिती परतावा), 4.7 SFT (निर्दिष्ट आर्थिक व्यवहार)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “अंकेक्षण आणि करप्रणाली – II (आयकर)”
Shopping cart