Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

स्पर्धात्मक परीक्षा

गणित गुरु

Math Guru

Rs.195.00

Ganit Guru

1. संख्या, 2. संख्याज्ञान, 3. संख्यावरील क्रिया, 4. दशांश अपूर्णांक, 5. व्यवहारी अपूर्णांक, 6. पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक, 7. अपूर्णांक व्यवहारी तक्ता, 8. पदावली, 9. कसोट्या, 10. अवयव पाडणे, 11. मसावि-लसावि, 12. घातांक, 13. वर्ग – वर्गमूळ, 14. घन – घनमूळ, 15. बैजिक राशी, 16. समीकरण, 17. बैजिक राशींचे अवयव व नित्य समीकरणे, 18. सरासरी (मधली संख्या), 19. नफा तोटा, 20. भागिदारी

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “गणित गुरु”
Shopping cart