Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

स्पर्धात्मक परीक्षा

Sold Out

प्राकृतिक भूगोल

Physical Geography

,

Rs.295.00

Out of stock

Prakrutik Bhugol

 1. पृथ्वीची सामान्य ओळख : पृथ्वीची कक्षा, पृथ्वीचा आकार, भू-मिती (पृथ्वीचे मोजमाप), पृथ्वीची त्रिज्या, व्यास, पृथ्वीचा परीघ, पृथ्वीचे वस्तुमान, घनता, पृथ्वीच्या केंद्रत्यागी शक्तीची गती
 2. अक्षवृत्ते व रेखावृत्ते : स्थान निश्चितीसाठी भौगोलिक वृत्तजाळी, अक्षवृत्ते व अक्षांश, स्वाभाविक अक्षवृत्त, अक्षांश व रेखांश ठरविण्याच्या पध्दती, रेखावृत्ते व रेखांश, रेखावृत्ते व रेखांश, बृहदवृत्त.
 3. वेळेचे मापन : रेखावृत्ते, रेखांश व वेळ, स्थानिक वेळ, प्रमाणवेळ, ग्रीनिच मध्यम वेळ, कालविभाग, आंतरराष्ट्रीय वार रेषा.
 4. पृथ्वीच्या गती : पृथ्वीची परिवलन गती, पृथ्वीच्या परिवलनाचे परिणाम, पृथ्वीच्या आसाचे कलण, पृथ्वीची परिभ्रमण गती, उपसूर्य स्थिती व अपसूर्य स्थिती, पृथ्वीच्या परिभ्रमणाचे परिणाम
 5. पृथ्वीचे अंतरग : पृथ्वीच्या अंतरंगाविषयीचे अप्रत्यक्ष पुराव, भूकंप लहरी व पृथ्वीचे अंतरंग, डॅलीच्या मतानुसार पृथ्वीचे अंतरंग, सर्वमान्य मतानुसार व भूकंपीय अभ्यासानुसार पृथ्वीचे अंतरंग
 6. खडक : खडकांची व्याख्या, खडकांचे वर्गीकरण, खडकांचे उत्पत्तीनुसार वर्गीकरण, अग्निजन्य खडक, लाव्हारस थंड होण्याच्या स्थितीवरून अग्निजन्य खडकांचे प्रकार, अंतर्गत अग्निजन्य खडकांचे प्रकार
 7. भूखंडवहन सिद्धान्त : भूखंडवहन सिध्दांताचे जनक, भूखंड वहन सिद्धांताची निमिर्ती, भूखंडवहन सिद्धांत, खंडवहन सिद्धांताच्या, पृष्ठयर्थ पुराव, भूखंडवहन सिद्धांताचे टीकात्मक परीक्षण.
 8. भूकंप व ज्वालामुखी : अंतर्गत शक्ती, भूकंप, भूकंपलहरींचे प्रकार, भूकंपाची तीव्रता, भूकंप निर्मिती, भूकंप निर्मितीची कारण, भारतातील भूकंपाचे वितरण, भारतातील महत्वाचे भूकंप
 9. विदारण : बाह्य शक्तीच्या घटकांचे कार्य : विदारण क्रिया, विदारण क्रियेचे प्रकार, यांत्रिक किंवा कायिक विदारणाचे घटक, यांत्रिक किंवा कायिक विदारण क्रियेचे प्रकार, रासायनिक विदारण
 10. नदीचे कार्य : नदीचे खनन कार्य, नदीच्या खनन कार्यामुळे निर्माण होणारे भू-आकार, नदीचे संचयन कार्य, नदीच्या संचयन कार्यामुळे निर्माण होणारे भू-आकार.
 11. वार्‍याचे कार्य : वार्‍याचे खनन कार्य, वार्‍याच्या खनन कार्यामुळे होणारी भुमी स्वरूप, वार्‍याचे संचयन कार्य, वालुकागिरी किंवा वाळूच्या टेकड्या, आकारानुसार वाळूच्या टेकड्यांचे प्रकार.
 12. वातावरणाची निर्मिती, घटना आणि संरचना : प्रस्तावना, वातावरणाची व्याख्या, वातावरणाचे महत्व, वातावरणाची निर्मिती आणि उत्क्रांती, पृथ्वीच्या निर्मितीनंतरचे (प्रारंभीचे) वातावरण
 13. सौरशक्ती : पृथ्वीचे औष्णिक संतुलन, सूर्यापासून लघुलहरीच्या रुपाने येणार्‍या सौरशक्तीचे वितरण, दीर्घलहरींच्या स्वरुपात भूपृष्ठावरुन होणार्‍या उष्णतेचे उत्सर्जनाचे विवरण
 14. वायुभार व वारे : वायुभाराचे वितरण, वायुभार व तापमान यातील संबंध, पृथ्वीवरील प्रमुख वायुभार पट्ट्यांची निर्मिती, वायूभार पट्ट्यांचे आंदोलन, वायुभार पट्ट्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम, वारे
 15. वातावरणीय आर्द्रता आणि वृष्टी : आर्द्रतचे प्रकार, बाष्पीभवन, सांद्रीभवन, घनीभवन, घनीभवनाची रुप, ढगांचे वर्गीकरण, वृष्टी, वृष्टीची रुप, पर्जन्य वृष्टी, पर्जन्याचे प्रकार, हिमवृष्टी
 16. जलावरण : सागरतळाची रचना, पॅसिफिक महासागरतळाची रचना, अटलांटिक महासागराची तळरचना, हिंदी महासागराची तळरचना
 17. सागरजलाची हालचाल : सागरजलाची हालचाल, भरती ओहोटी निर्मितीची कारण, भरती-ओहोटीच्या वेळा, भरती-ओहोटीचे प्रकार, भरती ओहोटीचे महत्व, समुद्र प्रवाह, समुद्रप्रवाहांचे जागतिक वितरण

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “प्राकृतिक भूगोल”
Shopping cart