Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

व्यवस्थापन / विपणन / उद्योजकता / प्रशासन

कंपनी कायदा

Company Law

,

Rs.175.00

Kanpani Kayde

  1. प्रास्ताविक : 1.1 प्रारंभिक, 1.2 प्रमंडळ निर्मितीच्यापुढील चार अवस्था, 1.3 प्रवर्तक, प्रवर्तकाची कार्य, प्रवर्तकाच्या जबाबदार्‍या व उत्तरदायित्व, 1.4 कंपन्यांचे प्रकार
  2. नोंदणी कंपनीची स्थापना : 2.1 नोंदणी व स्थापना, 2.2 माहितीपत्रक व तारण, 2.3 मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन (कलम 4), 2.4 प्रमंडाळची नियमावली (कलम 5)
  3. कंपनीचे भाग भांडवल : 3.1 भाग भांडवल आणि कर्जरोखे, 3.2 Issue of Shares, Allotment, Calls and for forfeiture of Shares, 3.3 अंशाचे संक्रमण, 3.4 Share Certificate & Share Warrant
  4. रोखे बाजार : 4.1 शेअर्स बाजाराची संक्षिप्त ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, 4.2 रोखे बाजाराचे महत्त्व व भूमिका, 4.3 Primary Market and Secondary Market
  5. कंपनी सचिव आणि कंपनीच्या सभा : 5.1 कंपनी सचिवाची कार्ये, 5.2 प्रमंडळाच्या सभांचे प्रकार, 5.3 सभेची सूचना, कार्यक्रम पत्रिका आणि इतिवृत्त यांचे लेखन

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “कंपनी कायदा”
Shopping cart