Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

व्यवस्थापन / विपणन / उद्योजकता / प्रशासन

व्यवसाय व्यवस्थापन (T.Y.B.Com)

Business Management

, ,

Rs.350.00

Vyavasay Vyavasthapan

 1. व्यवस्थापन : संकल्पना, अर्थ, व्याप्ती व महत्त्व : 1.1 प्रस्तावना, 1.2 व्यवस्थापन संकल्पना व व्याख्या, 1.3 व्यवस्थापनाची व्याप्ती, 1.4 व्यवस्थापनाचे महत्त्व, 1.5 व्यवस्थापनाची कार्ये, 1.6 व्यवस्थापन प्रक्रिया, 1.7 व्यवस्थापनाच्या सामाजिक जबाबदार्‍या
 2. नियोजन संकल्पना आणि प्रक्रिया : 2.1 प्रस्तावना, 2.2 नियोजनाचा अर्थ व व्याख्या, 2.3 नियोजनाचे महत्त्व, 2.4 नियोजनाची प्रक्रिया, 2.5 नियोजनाचे प्रकार, 2.6 नियोजनाचे घटक, 2.7 चांगल्या नियोजनाची वैशिष्टे, 2.8 नियोजनाचे फायदे, 2.9 नियोजनाच्या मर्यादा
 3. निर्णय प्रक्रीया : 3.1 निर्णय प्रक्रियेचे महत्त्व, 3.2 निर्णयाचे प्रकार, 3.3 तार्किक/बौद्धिक निर्णय प्रक्रिया, 3.4 निर्णय प्रक्रीयेचे तंत्रे, 3.5 निर्णय प्रक्रीयेच्या समस्या, 3.6 यशस्वी निर्णयप्रक्रियेतील बाबी, 3.7 माहिती तंत्रज्ञान आणि निर्णय प्रक्रीया, 3.8 निर्णय सहाय्यक प्रणाली
 4. संघटन : 4.1 संघटनेची वैशिष्ट्ये, 4.2 संघटनेचे प्रकार, 4.3 संघटन रचनेवर प्रभाव पाडणारे घटक, 4.4 संघटन रचना, 4.5 औपचारिक आणि अनौपचारिक संघटन, 4.6 साखळी आणि कर्मचारी अधिकार संघटन
 5. अभिप्रेरणा : 5.1 अभिप्रेरणा व्याख्या, 5.2 अभिप्रेरणेचे महत्त्व, 5.3 अभिप्रेरणेचे प्रकार, 5.4 अभिप्रेरणेचे सिद्धांत
 6. आधुनिक व्यवस्थापनातील प्रवाह : 6.1 व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रवाह/प्रणाली, 6.2 मानवी वर्तन प्रवाह/प्रणाली, 6.3 शास्त्रीय व्यवस्थापन प्रवाह/प्रणाली, 6.4 व्यवस्थापन पद्धती प्रवाह/प्रणाली, 6.5 व्यवस्थापन परिस्थितीजन्य (आकस्मिक) प्रवाह/प्रणाली, 6.6 अनुभवजन्य प्रवाह/प्रणाली, 6.7 सामाजिक पद्धती प्रणाली/प्रवाह
 7. नेतृत्व : 7.1 नेतृत्व व्याख्या, 7.2 नेतृत्वाचे महत्त्व, 7.3 नेतृत्वाचे गुण व कार्ये, 7.4 नेतृत्वाचे प्रकार, 7.5 नेतृत्व सिद्धांत
 8. निर्देशन : 8.1 निर्देशनाचा अर्थ आणि व्याख्या, 8.2 निर्देशनाची तत्वे, 8.3 निर्देशनाचे महत्व आणि वैशिष्ट्ये, 8.4 आदेश किंवा सुचना देणे, 8.5 आदर्श किंवा चांगल्या आदेशाची वैशिष्ट्ये, 8.6 निर्देशनाची तंत्रे
 9. समन्वय किंवा सुसूत्रीकरण : 9.1 समन्वय किंवा सुसूत्रीकरणाचा अर्थ आणि व्याख्या, 9.2 समन्वयाची/सुसूत्रीकरणाची वैशिष्ट्ये, 9.3 समन्वय किंवा सुसूत्रीकरणाची गरज, 9.4 समन्वयाची तत्वे, 9.5 परिणामकारक समन्वयाची तंत्रे
 10. नियंत्रण : 10.1 नियंत्रणाचा अर्थ आणि व्याख्या, 10.2 नियंत्रणाचे स्वरूप आणि महत्व, 10.3 आदर्श नियंत्रण पध्दतीचे वैशिष्ट्ये, 10.4 नियंत्रणाची तंत्रे, 10.5 नियोजन आणि नियंत्रणातील संबंध
 11. उद्दिष्टाधिष्ठित व्यवस्थापन : 11.1 उद्दिष्टाधिष्ठीत व्यवस्थापनाचा अर्थ आणि व्याख्या, 11.2 उद्दिष्टाधिष्ठित व्यवस्थापनाची प्रक्रिया, 11.3 उद्दिष्टाधिष्ठित व्यवस्थापनाचे फायदे आणि मर्यादा, 11.4 प्रभावी उद्दिष्टाधिष्ठित व्यवस्थापन बनविण्यासाठीच्या सुचना
 12. व्यवस्थापनातील नवीन प्रवाह : 12.1 ज्ञान व्यवस्थापन, 12.2 प्रमंडळ प्रशासन/कारभाराचे नियमन, 12.3 बदलाचे व्यवस्थापन, 12.4 संघर्षाचे व्यवस्थापन, 12.5 मुल्याधिष्ठित व्यवस्थापन, 12.6 प्रसंग व्यवस्थापन, 12.7 ताणतणावाचे व्यवस्थापन

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “व्यवसाय व्यवस्थापन (T.Y.B.Com)”
Shopping cart