Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

संज्ञापन

व्यावसायिक संज्ञापन

Business Communication

, ,

Rs.140.00

Vyavasayik Sandnyapan

  1. व्यावसायिक संज्ञापन : व्यावसायिक संज्ञापन, संज्ञापनातील अडथळे, लिखीत किंवा लेखी संज्ञापन, लेखी व तोंडी संज्ञापनातील फरक
  2. संज्ञापन कौशल्य : संज्ञापन कौशल्य, श्रवण/ऐकणे, श्रवणातील अडथळे
  3. व्यावसायिक आणि इतर पत्र व्यवहार : अ) व्यावसायिक पत्रव्यवहार, ब) विक्री पत्रे, क) प्रतिनिधीत्वाचा पत्रव्यवहार, ड) बँकेशी होणारा पत्रव्यवहार, इ) नोकरीसाठी अर्ज
  4. आधारभूत मानवीय कौशल्ये : दृष्टीकोनाचे मोजमाप, श्रवण वाचन आणि संवाद कौशल्ये, वाचन कौशल्ये, समूह/गट चर्चा, मुलाखत कौशल्ये
  5. संज्ञापनातील आधुनिक माहिती तंत्रज्ञान : व्यावसायिक संज्ञापनात संगणकाचा उपयोग, माहिती महाजाल/इंटरनेट, फॅक्स, दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “व्यावसायिक संज्ञापन”
Shopping cart