Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

संज्ञापन

-11%

व्यावसायिक संज्ञापन

Business Communication

, ,

Original price was: Rs.295.00.Current price is: Rs.265.00.

Vyavsayik Sandnyapan

  1. व्यावसायिक संज्ञापन : 1.1 संज्ञापनाचा अर्थ आणि व्याख्या, 1.2 प्रभावी संज्ञापनाची तत्वे, 1.3 संज्ञापनाचे प्रकार, 1.4 व्यावसायिक संज्ञापनातील अडथळे, 1.5 संज्ञापनातील अडथळ्यांवर मात करण्याचे उपाय, 1.6 संज्ञापनातील सात सी
  2. व्यावसायिक संज्ञापन/पत्रव्यवहार : 2.1 व्यावसायिक पत्राचा अर्थ, 2.2 व्यावसायिक पत्राचा आराखडा/रचना, 2.3 व्यावसायिक पत्राचे प्रकार
  3. प्रतिनिधीत्वाचा पत्रव्यवहार : 3.1 विक्री प्रतिनिधीत्व मिळविण्यासाठी करावयाच्या पत्रव्यवहारातील महत्वाच्या बाबी, 3.2 प्रतिनिधीची नेमणूकीसाठी अर्ज, 3.3 विक्री प्रतिनिधी करारातील अटी आणि शर्ती, 3.4 प्रतिनिधीत्व करार, 3.5 विक्री प्रतिनिधीत्वासाठी पत्रव्यवहार
  4. नोकरीविषयक पत्रव्यवहार : 4.1 प्रस्तावना, 4.2 नोकरीविषयक अर्जातील समाविष्ट बाबी, 4.3 स्वयं परिचय/रेझ्युम तयार करणे/गोषवारा तयार करणे, 4.4 नियुक्तीपत्र, 4.5 नोकरीचा राजीनामा पत्र, 4.6 नोकरी स्विकृती पत्र, 4.7 नोकरी अस्विकृत करणारे पत्र, 4.8 उमेदवाराची निवड न झाल्याचे कळविणारे पत्र
  5. आधारभूत मानवीय कौशल्य : 5.2.1 सभ्यता आणि शिष्टाचाराची जोपासना, 5.2.2 परिणामकारक बोलणे, 5.2.3 मुलाखत कौशल्य, 5.2.4 श्रवण कौशल्य, 5.2.5 समूह/गट चर्चा, 5.2.6 सादरीकरण कौशल्य
  6. व्यावसायिक संज्ञापनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : 6.1 व्यावसायिक संज्ञापनात माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्व आणि भूमिका, 6.2 व्यावसायिक संज्ञापनात संगणकाचा उपयोग, 6.3 दूरध्वनी /भ्रमणध्वनी /दूरध्वनी, 6.4 ओव्हरहेड प्रॉजेक्टर

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “व्यावसायिक संज्ञापन”
Shopping cart