Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

व्यवस्थापन / विपणन / उद्योजकता / प्रशासन

व्यूहरचना व्यवस्थापन (सिद्धांत आणि प्रक्रिया)

Strategic Management

Rs.595.00

Vyuharchna Vyavasthapan

 1. व्यूहरचना संकल्पना : 1.1 प्रस्तावना, 1.2 व्यूहरचना : अर्थ व व्याख्या, 1.3 व्यूहरचनेचे उद्देश, 1.4 व्यूहरचनेची वैशिष्ट्ये, 1.5 व्यूहरचनेचे घटक, 1.6 व्यूहरचनेचे प्रकार, 1.7 व्यूहरचना विकास
 2. व्यूहरचनात्मक निर्णय : 2.1 प्रस्तावना, 2.2 निर्णयाचा अर्थ व व्याख्या, 2.3 व्यूहरचना निर्णय : अर्थ व व्याख्या, 2.4 व्यूहरचनात्मक निर्णयाच्या महत्त्वपूर्ण बाबी, 2.5 व्यूहरचनात्मक निर्णयाच्या विचारधारा
 3. व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन प्रक्रिया : 3.1 व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन प्रक्रिया : अर्थ व संकल्पना, 3.2 व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन प्रक्रिया, 3.3 व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन प्रतिकृतीचे घटक
 4. दूरदृष्टी, जीवितकार्य, उद्देश (उद्दिष्टे) आणि ध्येय : 4.1 दूरदृष्टी, 4.2 जीवितकार्य, 4.3 उद्देश (उद्दिष्टे)
 5. पर्यावरण (वातावरण) विश्लेषण आणि मूल्यांकन : 5.1 व्यावसायिक पर्यावरण, 5.2 पर्यावरण निरीक्षण
 6. अंतर्गत पर्यावरणीय विश्लेषण : 6.1 अंतर्गत पर्यावरण, 6.2 व्यूहरचनात्मक लाभ विश्लेषण, 6.3 मूल्य शृंखला विश्लेषण, 6.4 उद्योग विश्लेषण : मायकल ई. पोर्टरचे प्रारूप
 7. व्यूहरचनात्मक नियोजन : 7.1 प्रस्तावना, 7.2 व्यूहरचनात्मक नियोजनाचा अर्थ व व्याख्या, 7.3 व्यूहरचनात्मक नियोजनाची वैशिष्ट्ये, 7.4 व्यूहरचनात्मक नियोजनाची उद्दिष्टे
 8. संगठनात्मक मूल्यांकन : 8.1 प्रस्तावना, 8.2 संगठनात्मक मूल्यांकनाचे स्वरूप आणि भूमिका, 8.3 संगठनात्मक कार्यकुशलतेचे घटक, 8.4 संगठनात्मक मूल्यांकनाची तंत्रे किंवा पद्धती
 9. स्पर्धात्मक लाभ : 9.1 स्पर्धात्मक लाभ : अर्थ व संकल्पना, 9.2 दीर्घकालीन (स्थिर स्वरूपाचा)
 10. व्यूहरचनेचे सूत्रीकरण मांडणी/आखणी : 10.1 विलीनीकरण/एकीकरण, 10.2 अधिग्रहण/संपादन करणे, 10.3 संयुक्त उपक्रम, 10.4 व्यूहरचनात्मक हितैक्य, 10.5 विविधीकरण व्यूहरचना
 11. व्यूहरचनात्मक विकल्प/पर्याय : 11.1 प्रस्तावना, 11.2 व्यूहरचना निवड : अर्थ व व्याख्या, 11.3 व्यूहरचना निवडीची कसोटी, 11.4 निगमीय (कंपनी) पातळीवरील व्यूहरचनात्मक पर्याय
 12. व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन/प्रबंधन : संकल्पना, अर्थ, लक्षणे व गुण-दोष 12.1 प्रस्तावना, 12.2 व्यूहरचना व्यवस्थापन : संकल्पना व व्याख्या, 12.3 व्यावसायिक व्यूहरचना व्यवस्थापन : संकल्पना
 13. कार्यात्मक व्यूहरचना : 13.1 कार्यात्मक व्यूहरचना : अर्थ व संकल्पना
 14. विपणन धोरण (विपणन व्यूहरचना) : 14.1 विपणन धोरणाची संकल्पना, 14.2 विपणन धोरणाची उद्दिष्टे, 14.3 विपणन धोरणाचे फायदे, 14.4 विपणन धोरण निश्चिती प्रक्रियेतील टप्पे
 15. उत्पादन धोरण : 15.1 उत्पादन धोरण : अर्थ व संकल्पना, 15.2 उत्पादन धोरणाची (व्यूहरचनेची) आवश्यकता, 15.3 उत्पादन धोरणाचे प्रमुख मुद्दे, 15.4 उत्पादन धोरणाला प्रभावित करणारे घटक
 16. कर्मचारी धोरण/मानवी संसाधन व्यूहरचना : 16.1 कर्मचारी धोरण, 16.2 कर्मचार्‍यांची भरती
 17. वित्तीय धोरण/व्यूहरचना : 17.1 प्रस्तावना, 17.2 वित्तीय धोरण : अर्थ, 17.3 वित्तीय धोरणाचे घटक, 17.4 वित्तीय धोरणाचे महत्त्व, 17.5 वित्तीय व्यूहरचनेची/ धोरणाची उद्दिष्टे
 18. संगठन संरचना : 18.1 प्रस्तावना, 18.2 संगठन संरचनेची स्वरूपे, 18.3 संगठन संरचनेला व्यूहरचनेशी संलग्नित करणे, 18.4 संगठनाच्या परिवर्तनाची गरज, 18.5 व्यूहरचना आणि संरचना
 19. वर्तणुकीची अंमलबजावणी : 19.1 नेतृत्व, 19.2 निगमीय (संगठनात्मक) संस्कृती
 20. व्यूहरचनेची अंमलबजावणी : 20.1 व्यूहरचनेची अंमलबजावणी, 20.2 संसाधनांची विभागणी
 21. वित्तीय नियोजन : 21.1 वित्तीय नियोजन : अर्थ, 21.2 वित्तीय नियोजन : फायदे
 22. मनुष्यबळ नियोजन : 22.1 मनुष्यबळ नियोजन : अर्थ, 22.2 मनुष्यबळ नियोजनाचे महत्त्व
 23. व्यूहरचनेचे नियंत्रण : 23.1 व्यूहरचनात्मक नियंत्रण : अर्थ व संकल्पना
 24. व्यूहरचनेचे मूल्यांकन : 24.1 व्यूहरचनेचे मुल्यांकन, 24.2 कार्य-कृती नियंत्रण, 24.3 निगमीय पुनर्रचना

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “व्यूहरचना व्यवस्थापन (सिद्धांत आणि प्रक्रिया)”
Shopping cart