Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

संरक्षणशास्त्र

जागतिक सुरक्षा

Global Security

, ,

Rs.195.00

Jagatik Surksha

  1. जागतिक सुरक्षा : अ) जागतिक सुरक्षेचा अर्थ आणि संकल्पना, ब) सद्यकालीन प्रवाह, क) पारंपरीक सुरक्षा आणि अपारंपरीक सुरक्षा
  2. जागतिकीकरण आणि सुरक्षा : अ) अर्थ आणि संकल्पना, ब) जागतिकीकरणाचे परिणाम
  3. शीतयुद्धानंतरची नविन जागतिक व्यवस्था : अ) सुरक्षेचा अर्थ आणि संकल्पना, ब) कारणे, क) प्रभाव
  4. आर्थिक क्षेत्रीय संघटना आणि सुरक्षा : अ) आसिआन, ब) ओपेक, क) युरोपीयन संघ, ड) सार्क, क) ब्रिक्स
  5. जागतिक शांतात आणि सुरक्षेच्या समस्या : अ) महासंहाराची शस्त्रास्त्रे, ब) राष्ट्रीय क्षेपणास्त्र संरक्षण, क) लहान शस्त्रास्त्रांचा प्रसार
  6. पर्यावरणीय सुरक्षा : अ) पर्यावरण सुरक्षा, ब) प्रदूषण, क) जागतिक तापमान वाढ, ड) जल किंवा पाणी सुरक्षा
  7. संघटीत गुन्हे : अ) संघटित गुन्हेगारी, ब) दहशतवाद, क) नशिल्या पदार्थांची तस्करी किंवा मादक पदार्थाचा व्यापार, ड) नकाली नोटा किंवा खोटया नोटा
  8. तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा : अ) सायबर गुन्हे : अर्थ, संकल्पना, प्रकार व परिणाम, ब) आण्विक तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि त्याचे परिणाम
  9. जागतिक संघर्ष आणि सुरक्षा : अ) जागतिक संघर्षाचा अर्थ, ब) आर्थिक संघर्ष, क) ऊर्जा संघर्ष किंवा संकट, ड) वांशिक संघर्ष
  10. मानवी आरोग्य आणि सुरक्षा : अ) आरोग्य सुरक्षा, ब) अन्न सुरक्षा

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “जागतिक सुरक्षा”
Shopping cart