Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

कायदे

कंपनी कायद्याची मूलतत्त्वे (भाग – 2)

Elements of Company Law

, , ,

Rs.150.00

Kanpani Kayadyachi Multatve (Part – II)

  1. कंपनी व्यवस्थापन : 1.1 संचालक मंडळ, 1.2 कंपन्या अधिनियम 2013 अंतर्गत संचालक मंडळाचे अधिकार, 1.2.1 संचालक मंडळाच्या अधिकारांवर निर्बंध, 1.3 संचालक : अर्थ, 1.3.1 संचालकांची कर्तव्ये, 1.3.2 विश्वस्त म्हणून संचालक कामगिरी, 1.3.3 कर्मचारी म्हणून संचालक, 1.3.4 संचालकांचे प्रकार, 1.3.5 संबंधित पक्ष व्यवहार (कलम 188), 1.3.6 सापेक्ष : अर्थ, 1.4 संचालकांची नेमणूक, 1.4.1 संचालकाची अपात्रता, 1.4.2 संचालकांचे अधिकार, 1.4.3 संचालकांची जबाबदारी, 1.4.4 संचालकांना कर्जे, 1.4.5 कलम 185 बाबत युक्तिवाद, 1.4.6 कंपनी कायद्याच्या कलम 185 विषयी तथ्ये, 1.4.7 संचालकांचे मानधन
  2. प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी : 2.1 केएमपी बाबत मुख्य तरतुदी, 2.1.1 व्यवस्थापकीय संचालक : अर्थ, 2.1.2 व्यवस्थापकीय संचालकांची नेमणूक, 2.1.3 व्यवस्थापकीय संचालकांचे अधिकार व कर्तव्ये, 2.1.4 व्यवस्थापकीय संचालक यांचे मानधन, 2.2 कंपनी सेक्रेटरी, 2.2.1 कंपनी सेक्रेटरी (सचिव) व्याख्या, 2.2.2 कंपनीचे सेक्रेटरी/केएमपी असणे कोणाला आवश्यक आहे?, 2.2.3 कंपनीच्या सेक्रेटरीच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, 2.2.4 कंपनी अधिनियम 2013 नुसार कंपनी सेक्रेटरीची प्रमुख भूमिका, 2.2.5 कंपनी सेक्रेटरीच्या भूमिकेसंदर्भात जुने आणि नवीन कंपन्या कायद्यातील फरक, 2.3 मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि कंपनीच्या पूर्ण-वेळ संचालक यांच्यातील फरक, 2.4 प्रमंडळ सामाजिक उत्तरदायित्व, 2.4.1 लागू असलेल्या सीएसआर तरतुदी, 2.4.2 सीएसआर समितीचे गठन, 2.4.3 सीएसआर समितीची बैठक, 2.4.4 सीएसआर समितीची भूमिका/कार्ये, 2.4.5 सीएसआर क्रियाकलापांवरील निव्वळ नफा खर्च, 2.4.6 सीएसआर उपक्रमात समाविष्ट बाबी, 2.4.7 सीएसआर इमारत क्षमता, 2.4.8 सीएसआर पॉलिसी आणि खर्च, 2.4.9 सीएसआर तरतुदींसह पूर्ण न झालेल्या कोणत्याही कार्याचे परिणाम
  3. कंपनी सभा : 3.1 संचालक मंडळाच्या सभा, 3.1.1 संचालक मंडळाची सभा वैध/कायदेशीर ठरण्यासाठी आवश्यक अटी, 3.1.2 संचालक मंडळाच्या सभेतील कामकाज, 3.1.3 संचालक मंडळाच्या सभेसंदर्भात चिटणीसाची कार्ये, 3.2 सभेचे आयोजन – कायदेशीर सभेच्या आवश्यक बाबी, 3.2.1 सभेची सूचना, 3.2.2 सभेची कार्यक्रमपत्रिका, 3.2.3 सभेची गणसंख्या, 3.2.4 सभेचा अध्यक्ष, 3.2.5 प्रतिनिधी, 3.2.6 मतदान, 3.2.7 प्रस्ताव, 3.2.8 ठराव, 3.2.9 इतिवृत्त, 3.2.10 व्हर्चुअल सभा/वास्तविक सभा, 3.3 कंपनीच्या सभा, 3.3.1 कंपनी सभांचे प्रकार, 3.3.2 वार्षिक सर्वसाधारण सभा, 3.3.3 विशेष सर्वसाधारण सभा, 3.4.1 विशेष सर्वसाधारण सभेत संबंधित चिटणीसाची कार्ये
  4. ई-गव्हर्नन्स व कंपनीचे समापन : 4.1 ई-शासन, 4.1.1 ई-गव्हर्नन्स चा अर्थ, 4.1.2 ई-गव्हर्नन्सचे महत्त्व किंवा फायदे, 4.2 ई-फाईलिंग, 4.2.1 ई-फाइलिंगचे चक्र, 4.2.2 लाभार्थी, 4.2.3 पाच-चरणामधील ई-फाइलिंग प्रक्रियेची पूर्तता, 4.2.4 ई-फाईलसाठी सज्ज, 4.3 कंपनीचे समापन, 4.3.1 अर्थ, 4.3.2 कंपनीचे समापन, 4.3.3 कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत न्यायाधिकरणातर्फे कंपनीचे समापन, 4.3.4 अनिवार्य किंवा न्यायाधिकरणाद्वारे समापन, 4.3.5 ऐच्छिक समापन (कलम 304), 4.3.6 कंपनीचा सावकार/धनकोंद्वारे ऐच्छिक समापन

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “कंपनी कायद्याची मूलतत्त्वे (भाग – 2)”
Shopping cart