Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

महाराष्ट्र

शिवकालीन महाराष्ट्र

Shivakalin Maharashtra

Rs.260.00

Shivakalin Maharashtra

1) Aims of Chatrapati Shivaji’s Hindavi Swaraj- Prof. Ganesh Shankar Vidhate, २) शिवाजी महाराजांचे सीमा आणि प्रशासन- प्रा. अनिल बापुराव मते, ३) स्वराज्य निर्मितीत जिजाऊंचे योगदान- प्रा. सुरेश कदम, प्रा. इंदिरा लोखंडे, ४) मातृत्वाचा आदर्श – राजमाता जिजाबाई- प्रा. रेखा चि. देवकर, ५) छत्रपती शिवरायांची राजनिती आणि धर्मनिरपेक्षतेचा- प्रा.डॉ.रावसाहेब भिमराव नेरकर, ६) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे एक आदर्श व नियोजनबद्ध जलव्यवस्थापन- श्री. दिपक बाबुलाल शिरसाठ, 7) Extracts of Some Foreign Records on Shivaji’s Coronation- Dr. Pankajkumar Shankar Premsagar, ८) शिव छत्रपती – एक जाणता राजा- डॉ. के.डी. ढेकणे, ९) छत्रपती शिवरायांचे निष्ठावंत मुस्लीम सरदार- श्री. अनिल साहेबराव पाटील, प्रा. डॉ.के.डी.ढेकणे, १०) छत्रपती शिवाजी महाराज एक लोक कल्याणकारी राजा- प्रा. व्ही.बी. पाटील, ११) शिवरायांची युध्दनिती- प्रा.डॉ. फुलचंद सुर्यभान दुधभाते, १२) शिवाजी महारांजाची प्रशासन व्यवस्था : एक दृष्टीकोन- प्रा. सुनिल भालेराव पाटील, १३) शिवकालीन प्रांतीक प्रशासन व्यवस्था- प्रा. सुरेश के. कदम, १४) शिवकालीन गावगाडा (ग्राम) प्रशासनात पाटलाची भूमिका- प्रा. सतीश मधुकर बोरसे, १५) शिवकालीन महाराष्ट्रातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती- प्रा. चित्रा सुकदेव पाटील, १६) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र व कार्य- प्रा. छाया भास्कर भोज, १७) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आरमारविषयक दृष्टिकोण: एक अभ्यास – प्रा. प्रफुल्ल हरिष इंगोले, १८) शिवकालीन आरमार- श्री. विलास वसंतराव पाटील, १९) शिवकालीन किल्ल्यांचे महत्त्व व संवर्धन- प्रा. सोमनाथ एस. विघे, प्रा. संजय ए. सुर्यवंशी, २०) चांदवडचा इंद्रायणी किल्ला- प्रा. व्ही. एम. पवार, २१) शिवकालीन किल्ल्यांचे महत्व- श्री. आबासाहेब माणिकराव देशमुख, २२) शिवकालीन किल्ले प्रशासन- प्रा. पी.एम. दवे, २३) शिवाजी महाराज लष्करी शासन व्यवस्था- प्रा. पी.एम. सोनवणे, २४) महाराष्ट्रातील लष्करी व्यवस्था व किल्ले प्रशासन- प्रा. संगीता बी. चव्हाण, २५) शिवाजी महाराजांचे लष्करी धोरण- प्रा. डी. जी. चौधरी, २६) मराठाकालीन सैन्य- प्रा. डॉ. के.डी. सावंत, २७) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अष्टप्रधान मंडळ- प्रा. भानुदास रामदास महाजन, २८) शिवकालीन शस्त्रास्त्रे – एक अभ्यास- प्रा. मारोती जाधव, २९) छत्रपती शिवाजी महाराजांची लष्करी व्यवस्था- प्रा. अनिल पी. निकम, ३०) शिवकालीन चलन व्यवस्था- डॉ. राजेंद्र चव्हाण, ३१) शिवकालीन चौथाई व सरदेशमुखी- प्रा. इंदिरा अ. लोखंडे, ३२) शिवकालीन महाराष्ट्रातील जमीन महसूल व्यवस्था- प्रा. संदीप अशोकराव डोईफोडे, ३३) शिवकालीन कृषी व्यवस्था- डॉ. के.डी. ढेकणे, ३४) महाराष्टातील शिवकालीन जमिन महसूल व्यवस्था- प्रा. दिपाली पाटील, ३५) शिवकाळातील वाहतुकीची साधने- प्रा. डॉ. रमेश धनराज जाधव, ३६) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मुलकी प्रशासन- प्रा. रमेश रामदास बोरसे, ३७) शिवकालीन शब्दार्थ- प्रा. जे. डी. गोपाळ, ३८) शिवकालीन न्यायव्यवस्थेत ः दिव्याचे प्रकार- प्रेमनाथ नानाजी भोसले, ३९) शिवरायाच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त बखर वाङ्मय- श्रीमती वंदना मार्तंड पाटील, ४०) शिवकालीन बखर वाड्:मय- प्रा. रिना भाऊराव पवार, ४१) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्त्री विषयक विचाराचा अभ्यास- प्रा. शैलजा चंद्रकांत तायडे, ४२) शिवकालीन महाराष्ट्रातील आत्मनिर्भर ग्राम प्रशासन- श्री. विजय काशिनाथ पाटील, ४३) शिवकालखंडातील संतांची कामगिरी- सौ. भारती शेषराव देशमुख, ४४) इंग्रज वकील हेन्री ऑक्झेंडन आणि राजे शिवाजी- श्री. योगेश सरीचंद जाधव, ४५) स्वराज्य रक्षक : काही महत्वाचे किल्ले- श्री. पंकज प्रभाकर जोगी, ४६) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य- श्री. पंकज पाटील

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “शिवकालीन महाराष्ट्र”
Shopping cart