Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

अर्थशास्त्र

भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास

Indian and Global Economic Development

,

Rs.195.00

Bhartiya and Jagtik Arthik Vikas

  1. प्रस्तावना : 1.1 भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, 1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था व विकसित अर्थव्यवस्था यांची तुलना
  2. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय शेतीचा विकास : 2.1 भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान, 2.2 शेती विकासाच्या मार्गातील अडचणी, 2.3 ग्रामीण कर्जबाजारीपणा : कारणे, परिणाम व उपाययोजना, 2.4 शेतमालाची विक्री व्यवस्था/विपणन, 2.5 शेतमाल किंमतविषयक धोरण
  3. 1991 पासुनचा भारतातील औद्योगिक विकास : 3.1 आर्थिक विकासात औद्योगिकरणाची भूमिका, 3.2 लघुउद्योग, मध्यमउद्योग आणि मोठ्या उद्योगांची भूमिका, 3.3 उदारीकरणानंतर भारतातील सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका, 3.4 1991 चे नवीन औद्योगिक धोरण, 3.5 1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणाचे मूल्यमापन
  4. भारतातील पायाभूत संरचनाचा विकास 1991 नंतर : 4.1 पायाभूत संरचनेचे आर्थिक विकासातील महत्त्व, 4.2 पायाभूत संरचनेतील खाजगी विरूध्द सार्वजनिक गुंतवणूक, 4.3 पायाभूत संरचनेच्या विकासातील खाजगी क्षेत्राची भूमिका, 4.4 पायाभूत संरचनेच्या विकासातील सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका
  5. मानव संसाधन विकास : 5.1 आर्थिक विकासात मानव संसाधनाची भूमिका, 5.2 मानव विकास निर्देशांकाची संकल्पना, 5.3 मानवी दारिद्रय निर्देेशांक संकल्पना, 5.4 लिंगसापेक्ष विकास निर्देशांक संकल्पना, 5.5 लिंग रोजगार निर्देशांक
  6. आर्थिक विकास आणि विदेशी भांडवल : 6.1 उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाचा अर्थ, 6.2 उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणापुढील आव्हाने, 6.3 परकीय भांडवलाचा अर्थ, 6.4 परकीय भांडवलाची भूमिका, 6.5 परकीय भांडवलाची गरज, 6.6 परकीय भांडवलाचे प्रकार, 6.7 पकरीय भांडवलाचे गुण/फायदे, 6.8 परकीय भांडवलाचे तोटे/दोष
  7. परकीय व्यापार आणि व्यवहारतोल : 7.1 आर्थिक विकासातील परकीय व्यापाराचे महत्व, 7.2 व्यापारतोल आणि व्यवहारतोल: संकल्पना, 7.3 1991 नंतरचा भारताचा व्यवहारतोल, 7.4 भारतीय रूपयाची परिवर्तनीयता, 7.5 सध्याचे आयात-निर्यात धोरण
  8. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी : 8.1. प्रास्ताविक, 8.2. दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (सार्क), 8.3. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची उद्दिष्ट्ये, 8.4. जागतिक बँक, 8.5. जागतिक व्यापार संघटना, 8.6. ब्रिक्स संघटना

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास”
Shopping cart