Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

वाणिज्य व व्यवस्थापन

मानव संसाधन व्यवस्थापन

Human Resource Management

,

Rs.325.00

Manav Sansadhan Management

 1. मानव संसाधन व्यवस्थापन : अ) मानव संसाधन, ब) व्यवस्थापनाची व्याप्ती, क) मानव संसाधन व्यवस्थापन, ड) मानव संसाधन व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे, इ) मानव संसाधन व्यवस्थापन व कर्मचारी व्यवस्थापन यामधील फरक, फ) मानव संसाधन व्यवस्थापकाची कार्ये, ग) मानव संसाधन व्यवस्थापना पुढील आव्हाने
 2. मानव संसाधन नियोजन : अ) अर्थ, ब) मानव संसाधन नियोजनाचे महत्त्व, क) मानव संसाधन नियोजनाचे प्रकार, ड) मानव संसाधन नियोजनाची प्रक्रिया, ई) मानव संसाधन नियोजनाचे फायदे
 3. कार्य विश्लेषण आणि रचना : अ) कार्य विश्लेषण, ब) कार्य वर्णन / कार्य विवरण, क) कार्य विशेषीकरण, ड) कार्य रचना
 4. भरती : अ) अर्थ आणि व्याख्या, ब) भरतीचे धोरण, क) भरतीचे मार्ग किंवा स्त्रोत, ड) ई-भरती/संगणक प्रणालीवर आधारित भरती
 5. निवड : अ) अर्थ, व्याख्या आणि महत्त्व, ब) निवडीचे धोरण आणि निवड प्रक्रिया, क) निवडीवर परिणाम करणारे घटक, ड) निवड प्रक्रियेचे मूल्यमापन
 6. नियुक्ती आणि परिचय : अ) अर्थ व व्याख्या, ब) नियुक्तीमधील समस्या, क) परिचय किंवा ओळख
 7. प्रशिक्षण : अ) अर्थ, ब) प्रशिक्षणाची वैशिष्ट्ये, क) प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे, ड) प्रशिक्षणाची आवश्यकता, इ) प्रशिक्षणाचे महत्त्व, फ) प्रशिक्षण प्रक्रिया/धोरण, ग) प्रशिक्षणाच्या पद्धती, ह) प्रशिक्षणाचे प्रकार, ई) प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे मूल्यमापन, ज) प्रशिक्षण, शिक्षण आणि विकास
 8. व्यवस्थापन विकास : अ) अर्थ व व्याख्या, ब) व्यवस्थापन विकासाचे उद्देश/उद्दिष्टे, क) व्यवस्थापन विकासाची गरज आणि महत्त्व, ड) व्यवस्थापन विकास कार्यक्रमाचे नियोजन, इ) व्यवस्थापन विकासाची प्रक्रिया, फ) व्यवस्थापन विकासाच्या पद्धती, ग) व्यवस्थापन विकास कार्यक्रमातील समस्या, ह) भारतातील व्यवस्थापन प्रशिक्षण आणि विकास
 9. कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी : अ) अर्थ व व्याख्या, ब) तक्रारीची कारणे, क) तक्रार निवारण यंत्रणेचे महत्त्व, ड) तक्रार निवारण यंत्रणेची तत्त्वे, ई) तक्रार निवारण यंत्रणा
 10. शिस्त : अ) अर्थ व व्याख्या, ब) शिस्तीची वैशीष्ट्ये, क) शिस्तीचे उद्देश व महत्त्व, ड) शिस्त राखण्याबाबतची तत्त्वे, ई) शिस्तभंगाच्या कारवाईची पद्धती, फ) शिस्तपालनाच्या बाबतीत मानव संसाधन व्यवस्थापकाची भूमिका
 11. कर्मचारी कार्यसिद्धी मूल्यमापन : अ) अर्थ व व्याख्या, ब) कार्यसिद्धी मूल्यमापनाची वैशिष्ट्ये, क) कार्यसिद्धी मूल्यमापनाची उद्दिष्टे, ड) कार्यसिद्धी मूल्यमापनाचे महत्त्व, ई) कार्यसिद्धी मूल्यमापन प्रक्रिया, फ) कार्यसिद्धी मूल्यमापनाच्या पद्धती, ग) कार्यसिद्धी मूल्यमापनातील समस्या, ह) कार्यसिद्धी मूल्यमापन प्रभावी करण्याचे उपाय
 12. मानव संसाधन व्यवस्थापनातील नवीन प्रवृत्ती : अ) मानवी संसाधनांचे लेखांकन, ब) मानव संसाधन विकास अंकेक्षण, क) हरित मानव संसाधन व्यवस्थापन, ड) आकारमानात घट/कर्मचारी कपात, ई) व्यवसाय सोडून जाण्याबाबतचे धोरण, फ) स्वेच्छानिवृत्ती योजना, ग) कर्मचारी सबलीकरण, ह) कार्यात्म विविधता किंवा कर्मचारी विविधता

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मानव संसाधन व्यवस्थापन”
Shopping cart