Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

अर्थशास्त्र

व्यवसाय व्यवस्थापन

Business Management

, , ,

Rs.125.00

व्यवसाय व्यवस्थापन या पुस्तकात विद्यार्थ्यांना व्यवसाय व्यवस्थापन म्हणजे काय व्यवस्थापन, संदर्भातील संकल्पना, उद्दिष्टे, व्यवसाय व्यवस्थापनाची वैशिष्ट्‌‍ये, महत्त्व गरज प्रक्रिया, व्यवस्थापनाच्या प्रक्रिया, टप्पे व्यवसाय व्यवस्थापनाची उपयुक्तता, सरकारने उद्योग उद्योग व्यवसाय यासाठी राबवलेल्या विविध योजनांचा अभ्यास यामध्ये आर्थिक विकासात लघु उद्योगाचे स्थान, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया, मुद्रा योजना, डेअरी उद्योग, फळबाग व्यवसाय व व्यवस्थापन, शेती उत्पादन व विक्री याविषयीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. सदर पुस्तक लिहिताना सर्व संकल्पनांचा अचूक, सोप्या भाषेत मांडणी करण्याचा व स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असून त्यासाठी संदर्भ ग्रंथ, वेबसाईट, वर्तमानपत्र, लेख, शासन अहवाल यांचा आधार घेऊन मांडणी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे पुस्तक अर्थशास्त्र विषयातील विद्यार्थ्यांना तर उपयुक्त आहेच त्याचबरोबर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी व यूपीएससी या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरेल.

Vyavsay Vyavsthapan

  1. व्यवसाय व्यवस्थापन : 1.1 व्यवस्थापनाचे स्वरूप आणि व्याप्ती, 1.2 व्यवस्थापनाची वैशिष्ट्ये, 1.3 व्यवस्थापनाच्या अभ्यासाची गरज आणि व्यवस्थापनाचे महत्त्व, 1.4 व्यवस्थापन प्रक्रिया.
  2. व्यवसाय नियोजन आणि निर्णय प्रक्रिया : 2.1 व्यवसाय नियोजन अर्थ व व्याख्या, 2.2 नियोजनाचे स्वरूप, 2.3 नियोजन प्रक्रियेतील टप्पे/पायऱ्या, 2.4 व्यवसाय नियोजनाचे प्रकार, 2.5 नियोजन प्रक्रियेेचा अभ्यास, 2.6 निर्णय प्रक्रिया, 2.6.1 निर्णय प्रक्रियेतील टप्पे/पायऱ्या, 2.7 निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम करणारे घटक.
  3. सरकारी योजना : 3.1 आर्थिक विकासात लघुउद्योगांचे स्थान, 3.2 मेक इन इंडिया, 3.3 स्टार्ट अप इंडिया, 3.4. स्टँड अप इंडिया, 3.5 मुद्रा कर्ज योजना, 3.6 डेअरी व्यवस्थापन योजना, 3.7 फळबाग व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम, 3.8 शेती उत्पादन विक्री प्रक्रिया.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “व्यवसाय व्यवस्थापन”
Shopping cart