Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

स्थूल

स्थूल अर्थशास्त्र

Macro Economics

, ,

Rs.195.00

Sthul Arthashastra

  1. स्थूल अर्थशास्त्राची ओळख : 1.1 स्थूल अर्थशास्त्र  : व्याख्या, वैशिष्टे, महत्त्व, मर्यादा, 1.2 राष्टीय उत्पन्न : व्याख्या, वैशिष्टये, संकल्पना. GNP, NNP, GDP, NDP & Per-Capital Income. 1.3 राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या पद्धती व त्यामधील अडचणी
  2. मुद्रा आणि मूद्रेचे मूल्य : 2.1 वस्तुविनिमय प्रणाली, 2.2 मुद्रा : व्याख्या, वैशिष्ट्ये आणि कार्ये, 3.3 मुद्रेचे मूल्य : अर्थ, फिशरचा मुद्रा परिमाण सिद्धांत
  3. स्फीती व अपस्फीती : 3.1 स्फीती : परिभाषा, कारणे व परिणाम, 3.2 अपस्फीती : परिभाषा, कारणे व परिणाम, 3.3 विस्फीती व संस्फीती : परिभाषा व साधने
  4. उत्पादन व रोजगार : 4.1 ‘से’चा बाजारपेठेचा नियम, 4.2 उपभोगफलन : सरासरी व सीमांत उपभोगप्रवृत्ती, उपभोगफलनाला प्रभावित करणारे घटक, 4.3 गुणक तत्त्व : परिभाषा, गृहिते, गळत्या किंवा मर्यादा, महत्त्व, गुंतवणुकीचे प्रकार (स्वायत्त व प्रेरित गुंतवणूक)
  5. आंतरराष्ट्रीय व्यापार : 5.1 आंतरक्षेत्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यापार : अर्थ, फरक व आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्राचे महत्त्व, 5.2 आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा रिकार्डोचा तुलनात्मक परिव्यय सिद्धांत, 5.3 आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे फायदे व तोटे

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “स्थूल अर्थशास्त्र”
Shopping cart