Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

शिक्षणशास्त्र

आपत्ती व्यवस्थापन

Disaster Management

Rs.175.00

Apatti Vyavasthapan

  1. आपत्ती व्यवस्थापनाची ओळख : 1.1 आपत्ती व्यवस्थापन अर्थ व संकल्पना, 1.2 आपत्ती व्यवस्थापनाचे गरज व महत्व, 1.3 आपत्तीचे प्रकार, 1.4 आपत्ती व्यवस्थापनाचे टप्पे, 1.5 आपत्ती व्यवस्थापन चक्र
  2. समाजामध्ये आपत्ती संदर्भातील पूर्वतयारी : 2.1 वैयक्तिक पूर्वतयारी/सज्जता, 2.2 समाजामध्ये आपत्ती संदर्भातील पूर्वतयारी/सज्जता, 2.3 कामाचे ठिकाण – सार्वजनिक, निवासी आणि व्यावसायिक ठिकाणे, 2.4 आपत्ती व्यवस्थापन संघासाठी कार्यरत असलेले उपलब्ध स्रोत
  3. आपत्ती जोखीम कपात : 3.1 शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आपत्ती जोखीम कपात, 3.2 आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्य व केंद्रस्तरावरील संस्था, 3.3 आपत्ती व्यवस्थापनात शिक्षकाची भूमिका, 3.4 आपत्ती व्यवस्थापनात समाजाची भूमिका
  4. प्रतिबंधात्मक आपत्ती व्यवस्थापन : 4.1 प्रतिबंधात्मक आपत्ती व्यवस्थापन, 4.2 आपत्ती व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन कृती कार्यक्रम, 4.3 आपत्ती व्यवस्थापनात शाळेची भूमिका, 4.4 आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्य व केंद्रसरकारची धोरणे, 4.5 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “आपत्ती व्यवस्थापन”
Shopping cart