Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

वाणिज्य व व्यवस्थापन

आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

International Economics (S-3)

,

Rs.245.00

आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अभ्यासाची स्वतंत्र शाखा म्हणून आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र उगम पावलाचे दिसून येते. सन 1929 मध्ये अमेरिकेला मंदीचा फटका बसला त्यामुळे सर्व जगाला व्यापून टाकले. संकटावर मात करण्यासाठी, प्रत्येक देशाने स्वत:ची जपणूक करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक व्यापक व्यापार योजना अवलंबली, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि परस्पर हितसंबंधांचे अतूट, साहजिकच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधातील काही उत्तम व्यवस्था अवलंबण्याचा प्रयत्न झाला आहे. विसाव्या शतकात आणि त्यानंतरपासून जागतिक एकीकरण वेगाने वाढले आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपात मोठे बदल झाले आहेत. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) च्या ऑपरेशनमुळे व्यापार निर्बंध आणि नियम कमी केले जात आहेत, म्हणूनच जागतिकीकरणाला वेग आला आहे.
सदरील ग्रंथात व्यापार, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची तत्त्वे, व्यापाराचे फायदे, व्यापार धोरणे, विनिमय दर, भारताचा परराष्ट्र व्यापार व धोरणे, जागतिक व्यापार संघटना, प्रादेशिक, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य व निर्यातीत विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या धोरणाचे मूल्यांकन इत्यादीचे सखोल लिखाण केले गेले आहे. विद्यार्थ्यांना समजू शकेल अशी सोपी भाषा, परिभाषा कसे वापरता येईल याची दक्षता घेण्यात आली आहे. तसेच स्पर्धा परीक्षा, सेट, नेट परीक्षा तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांसाठी हे पुस्तक नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

Antarrashtriya Arthashastra

  1. परिचय : 1.1 आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अर्थ, व्याप्ती आणि महत्त्व, 1.2 आंतर-प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार, 1.3 आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे महत्त्व.
  2. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे सिद्धांत : 2.1 परिपूर्ण खर्च आणि तुलनात्मक खर्चाचा सिद्धांत, 2.2 हेक्सचर ओहलिन सिद्धांत, 2.3 लिओन्टीफचा विरोधाभास, 2.4 उद्योग अन्तर्गत व्यापार.
  3. व्यापाराच्या अटी : 3.1 अर्थ, प्रकार आणि व्यापारातील अटींचे महत्त्व, 3.2 व्यापाराच्या अटींचे निर्धारक, 3.3 विकसनशील देशांना व्यापार करण्याच्या प्रतिकूल अटींची कारणे.
  4. व्यवहारतोल : 4.1 व्यापारतोल आणि व्यवहारतोल संकल्पना, 4.2 व्यापारतोल-घटक, 4.3 व्यापारतोल असमतोलाची कारणे आणि परिणाम, 4.4 व्यहारतोलातील तूट दुरुस्त करण्याचे उपाय.
  5. भारतीय विदेश व्यापार आणि धोरण : 5 1 आर्थिक विकासामध्ये परदेशी व्यापाराची भूमिका, 5.2 2000 पासून भारताची परदेशी व्यापार-वाढीची रचना आणि दिशा, 5.3 मुक्त व्यापार विरुद्ध/विरुद्ध संरक्षित व्यापार प्रकरण, 5.4. 2015 पासून परदेशी व्यापार धोरणावर ठळक मुद्दे, 5.5 निर्यातीत पदोन्नतीमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या धोरणाचे मूल्यांकन.
  6. विदेशी भांडवल : 6.1 आर्थिक विकासामध्ये परकीय भांडवलाची भूमिका, 6.2 परदेशी गुंतवणूकीचे प्रकार, 6.3 1991 पासून भारतात परदेशी गुंतवणूक धोरण, 6.4 परकीय भांडवलाची समस्या.
  7. विदेशी विनिमय दर : 7.1 विनिमय दर : संकल्पना, 7.2 परकीय चलन बाजार-अर्थ, रचना आणि कार्ये, 7.3 रुपयाची परिवर्तनीयता, 7.4 परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1991 ची मुख्य तरतूद.
  8. प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकारिता : स्वरूप व कार्य : 8.1 दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना (सार्क), 8.2 ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका (ब्रिक्स), 8.3 युरोपियन आर्थिक समुदाय (EEC), 8.4 जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यू.टी.ओ.)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र”
Shopping cart