Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

समाजशास्त्र

ग्रामीण विकास

Rural Development

Rs.180.00

Gramin Vikas

 1. ग्राम-ग्रामस्थिती : ग्रामाची व्याख्या, ग्राम विकासकरिता प्रयत्न
 2. प्राचीन काळ ते आताच्या स्वातंत्र्यकाळातील : ग्रामीण स्थितीचा आढावा
 3. भारतीय खेड्याची (ग्रामाची) वैशिष्ट्ये : प्राचीन भारतीय खेड्यांचा कारभार, बलुतेदार पद्धत-वैशिष्ट्ये व गुणदोष, ग्रामीण मनोरंजनाची पद्धती, साधने व मनोरंजनाचे प्रकार, ग्रामीण कला-कलेची वैशिष्ट्ये
 4. जजमानी पद्धती : जाती आणि त्यांचे परंपरागत व्यवसाय, जजमानी व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, कार्ये आणि भूमिका, जजमानी व्यवस्थेचे प्रमुख फायदे, व्यवस्थेतील दोष, जजमानी व्यवस्थेच्या विघटनाची कारणे
 5. ग्रामीण कृषी जीवन-स्वरुप : शेतीची दशा-मागासलेपणाची कारणे, मागासलेपणा दूर करण्याचे उपाय
 6. ग्रामीण आणि नागरी समाजशास्त्राचा अभ्यास
 7. जाती संस्था, जातीची वैशिष्टये, जाती संस्थेची कार्ये
 8. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था-स्वरूप : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची प्रमुख विशेषता
 9. ग्रामीण आर्थिक जीवनाचे वैशिष्ट्ये
 10. ग्रामीण आर्थिक विकासाची दिशा
 11. ग्रामीण समाज परिवर्तनातील अडचणी
 12. ग्रामीण पुनर्रचनेची साधने व समस्या
 13. शेती व ग्रामीण विकासाची व्यूहरचना : आवश्यक सुविधा, पायाभूत सुविधांचा विकास
 14. नियोजन प्रक्रिया व ग्रामीण विकास : ग्रामीण विकासाच्या योजना
 15. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची संकल्पना : ग्रामविकासाकरिता दहा पाऊल
 16. ग्रामीण विकासाची दिशा-नवनवीन मार्ग : शेती उत्पादनातून कुटीर-हस्त व्यवसाय उद्योग
 17. ग्रामीण कृषी जीवन विकासाचे मार्ग : खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या कक्षेत येणारे उद्योग – खनिज संपत्तीवर आधारीत उद्योग, वनसंपत्तीवर आधारीत उद्योग, शेतमालावर आधारीत उद्योग, पॉलिमार व रसायनांवर आधारीत प्रक्रिया उद्योग, अभियांत्रिकी व अपारंपारिक ऊर्जेवर आधारीत उद्योग, वस्त्र उद्योग, सेवा उद्योग.
 18. फळे व भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग : फळे व भाजीपाल्याचे महत्त्व, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया पद्धतीचा अभ्यास, पद्धती.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ग्रामीण विकास”
Shopping cart