Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

स्थूल

स्थूल अर्थशास्त्र

Macro Economics

Rs.160.00

Sthul Arthashastra

  1. पैशाचे सिद्धांत : 1.1) मुद्रेचाचा मुद्रेचा अर्थ, 1.2) मुद्रेचाची व्याख्या आणि कार्य, 1.3) पैशाचा पुरवठा, 1.4) पैशाची मागणी, 1.5) मुद्रेचाचे मुल्य आणि परिमाण, 1.6) मुद्रा परिमाण सिद्धांतए मिशरचा दृष्टिकोण, केंब्रिज दृष्टिकोण
  2. उत्पन्न व रोजगार सिद्धांत : 2.1) अभिमतपंथीय दृष्टिकोन, 2.2) ‘से’ यांचा बाजारपेठ विषयक सिद्धांत, 2.3) केन्स यांचा रोजगारविषयक सिद्धांत, 2.4) उपभोग मल, 2.5) गुणकाची संकल्पना, 2.6) गुंतवणूक मल, 2.7) प्रवेग तत्त्व, 2.8) रोखता पसंती
  3. राष्ट्रीय उत्पन्न : 3.1) राष्ट्रीय उत्पन्नाची संकल्पना, 3.2) राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मापन, 3.3) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मापनातील अडचणी
  4. बँकींग : 4.1) व्यापारी बँकेचा अर्थ आणि व्याख्या, 4.2) व्यापारी बँकेची कार्य, 4.3) व्यापारी बँकेची पतनिर्मिती, 4.4) व्यापारी बँकेची तत्त्वे, 4.5) मध्यवर्ती बकँेचा अर्थ आणि व्याख्या, 4.6) मध्यवर्ती बँकेची कार्य, 4.7) मध्यवर्ती बँकेचे पतनियंत्रण
  5. सार्वजनिक आय – व्यय : 5.1) सार्वजनिक आय – व्ययाचा अर्थ आणि व्याप्ती, 5.2) कराचा अर्थ आणि तत्त्वे, 5.3) करांचे वर्गीकरण, 5.4) कराचा आघात आणि कराचा आपात, 5.5) करारोपणाचे परिणमा, 5.6) सार्वजनिक व्यय, 5.7) तुटीचा अर्थभरणा, 5.8) सार्वजनिक ऋृण
  6. व्यापार चक्र : 6.1) चलनवाढ आणि चलनघट, 6.2) व्यापार चक्राचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये, 6.3) व्यापार चक्राच्या अवस्था, 6.4) सम्ॅयलु सनचे व्यापार चक्राचे प्रतिमान, 6.5) हिक्सचे व्यापार चक्राचे प्रतिमान, 6.6) केन्स यांचा व्यापर चक्राबाबतचा सिद्धांत, 6.7) व्यापार चक्राचे नियंत्रण, 6.8) स्थूल अर्थशास्त्र
  7. वित्तीय बाजार : 7.1) नाणे बाजार, 7.2) भांडवल बाजार, 7.3) स्कंध विपणी, 7.4) विदेश विनिमय, 7.5) विनिमय नियंत्रण, 7.6) म्युच्युअल मंड ः 7.7) भारतीय राखे मे व विनिमय मडंळ
  8. आंतरराष्ट्रीय व्यापार : 8.1) व्यापाराचा निरपेक्ष लाभ सिध्दांत, 8.2) तुलनात्मक व्यय सिध्दांत, 8.3) व्यापाराचा हक्ेकचर आहे लिन सिध्दातं, 8.4) लिओन्टिमचा विरोधाभास, 8.5) आंतरराष्ट्रीयमुद्रा निधी, 8.6) जागतिक बँक

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “स्थूल अर्थशास्त्र”
Shopping cart