Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

अर्थशास्त्र

सूक्ष्म अर्थशास्त्र

Micro Economics

, ,

Rs.195.00

Sukshma Arthashastra

1. अर्थशास्त्राची ओळख :
1.1 अर्थशास्त्राच्या व्याख्या : ॲडम स्मिथ, डॉ. मार्शल व रॉबिन्स
1.2 आर्थिक नियम : व्याख्या, प्रकार व वैशिष्ट्ये
1.3 सूक्ष्म अर्थशास्त्र : अर्थ, महत्त्व व गुण-दोष

2. मागणी व पुरवठा :
2.1 मागणी : व्याख्या व मागणीचा नियम
2.2 पुरवठा : व्याख्या व पुरवठ्याचा नियम
2.3 मागणीची लवचिकता : व्याख्या व किंमतजन्य लवचिकतेचे प्रकार
2.4 घटत्या किंवा ऱ्हासमान उपयोगितेचा नियम

3. व्यय (खर्च) आणि प्राप्ती (उत्पन्न) विश्लेषण :
3.1 उत्पादन व्यय : अर्थ आणि उत्पादन व्ययाचे प्रकार
3.2 प्राप्ती : अर्थ आणि प्राप्तीचे प्रकार
3.3 उत्पादनमानाच्या अंतर्गत व बाह्य बचती व तोटे

4. बाजारपेठ संरचना :
4.1 पूर्ण स्पर्धेची बाजारपेठ : व्याख्या व वैशिष्ट्ये
4.2 एकाधिकारी बाजारपेठ : व्याख्या, वैशिष्ट्ये व प्रकार
4.3 एकाधिकारयुक्त स्पर्धेची बाजारपेठ : व्याख्या आणि वैशिष्ट्ये
4.4 अल्पाधिकारी बाजारपेठ : व्याख्या आणि वैशिष्ट्ये

5. उत्पादनाचे घटक :
5.1 भूमी, श्रम, भांडवल व उद्योजक वा संघटक या चार उत्पादन घटकांच्या
व्याख्या व वैशिष्ट्ये
5.2 खंडाची संकल्पना आणि रिकार्डोचा खंड सिद्धांत
5.3 मजुरीची संकल्पना, व्याजाची संकल्पना व नफ्याची संकल्पना

कौशल्य अभिवृद्धी प्रतिमान : कृषी बाजारव्यवस्था 
1) बाजार व्यवस्थेसंबंधीची जागरूकता (कारण मीमांसेसह)
2) उद्योजक क्षमतेचा विकास (कारण मीमांसेसह)
विषयसामग्री 
1) बाजारव्यवस्थेची किंवा बाजारयंत्रणेची कार्यप्रणाली
2) कृषी उत्पन्न बाजारसमितीची कार्यप्रणाली
3) राष्ट्रीय कृषी बाजार

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “सूक्ष्म अर्थशास्त्र”
Shopping cart