Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

सिद्धांत / विचारप्रणाली / चळवळी

राजकीय सिद्धांत

Political Theory

Rs.495.00

Rajkiya Siddhant

 1. राजकीय सिध्दांताचे अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, व्याप्ती व महत्व : प्रस्तावना, अर्थ, राजकीयचा अर्थ, राजकीय सिध्दांताचा अर्थ, व्याख्या, राजकीय विचाराचा अतिहास, आवश्यकता उद्देश, स्वरूप, व्याप्ती
 2. सत्ता : प्रस्तावना, संकल्पना, विकास, अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, वैशिष्ट्ये, शोषणाचे साधन, सकारात्मक/नकारात्मक अधिबलने, राजकीय सत्ता, स्त्री मुक्तीवादी सिध्दांत, सत्ता संबंध, सत्ते संबंधी, विचार, आधार
 3. अधिसत्ता : प्रस्तावना, अथ, व्याख्या, वैशिष्ट्ये, स्वरूप, प्रकार, नैतिक आधार, सत्तेचे अधिष्ठान, प्रसंग
 4. प्रभाव : प्रस्तावना, राजकीय प्रभाव, अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, प्रत्यक्ष सुप्त प्रभाव, फरक, शृंखला
 5. अधिमान्यता : प्रस्तावना, संकल्पना, अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, वैशिष्ट्ये, आवश्यकता, कारणे, भूमिका, मार्ग, राजकीय प्रभाव, घटक, संघर्ष, उपाय, परिणाम, टिकविण्याचे मार्ग, मोजमाप.
 6. राज्य-उदय व विकास : प्रस्तावना, अर्थ, व्याख्या, वैशिष्ट्ये, स्वरूप, घटक तत्त्वे, विकास, राज्य संकल्पनेचा विकास, अवस्था, उदय/उत्पत्ती, महत्त्व, सिध्दांत, परिक्षण, समारोप.
 7. राज्य : प्राबल्य परिप्रेक्ष्य : प्रस्तवना, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, आक्षेप, कल्याणकारी राज्य परिप्रेक्ष्य, कम्युनिरेरियन, मुख्यतत्त्वे, लिबर्टेरियन, परिप्रेक्ष्य, आदर्शवादी, आदर्श वादावरील टीका, अनेक सत्तावादी परिप्रेक्ष्य.
 8. राज्य प्रभावशाली दृष्टिकोन : प्रस्तावना, वर्गीय दृष्टिकोन, मार्क्सवादी, राज्य संस्थेचे स्वरूप, आदर्शवादी दृष्टिकोन, सत्ता दृष्टिकोन, कल्याणकारी दृष्टिकोन, दृष्टिकोनाचे परिक्षण, प्रमंडळात्मक दृष्टिकोन
 9. राज्याचा उदय सिध्दांत : प्रस्तावना, राज्याची उत्पत्ती/उदय, ईेशरी वरदान सिध्दांत, सामाजिक कराराचा सिध्दांत, ऐतिहासिकवादी/उत्कांतीवादी सिध्दांत, कारणीभूत घटक, शक्ती सिध्दांत
 10. राज्याचे स्वरूप सिध्दांत : प्रस्तावना, सेंद्रिय सिध्दांत, आदर्शवादी सिध्दांत, मार्क्सवादी सिध्दांत, यांत्रिक सिध्दांत, वैधानिक सिध्दांत, सावयव सिध्दांत, व्यक्तित्त्ववादी सिध्दांत, अनेकसत्तावादी सिध्दांत
 11. सार्वभौमत्व : प्रस्तावना, अर्थ, विकास, व्याख्या, लक्षणे, आधार, वैशिष्ट्ये, व्याप्ती, स्वरूप, स्थान, विश्चय, प्रकार, सत्तेवरील बंधने, आव्हाने, भवितव्य, महत्त्व, अनेक सत्तावादी सिध्दांत, उदय, विकास
 12. नागरिकत्व : प्रस्तावना, संकल्पना, अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, घटक, प्रकार, पध्दती, प्रगती, अधिकार, कर्तव्ये, भारतातील नागरिकत्व, सिध्दांत, समुदायवादी, मार्क्सवादी, अनेकसत्तावादी.
 13. अधिकार : प्रस्तावना, अर्थ, व्याख्या, निष्कर्ष, वैशिष्ट्ये, स्वरूप, मूलतत्त्वे, प्रकार, मुलभुत अधिकार, मानवी हक्क, संरक्षण, विश्लेषण, सिध्दांत, महत्त्व, सारांश, मुल्यमापन.
 14. कर्तव्ये : प्रस्तावना, अर्थ, स्वरूप, प्रकार, प्रमुख कर्तव्ये, उणिवा, टीका साक्षेप, परीक्षण.
 15. स्वातंत्र्य : प्रस्तावना, संकल्प, अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, लक्षणे, आवश्यक परिस्थिती, अटी, प्रकार, संरक्षण, मिलचे विचार, मार्क्स, संकल्पना, महत्त्व.
 16. समता : प्रस्तावना, संकल्पना, नकारात्मक अर्थ, वास्तविक अर्थ, मुलभुत गोष्टी, व्याख्या, व्याप्ती, वाटचाल, वर्गीकरण, प्रकार, परिणती, दोन दृष्टिकोन, दोन रूपे, आयात, महत्त्व.
 17. न्याय : प्रस्तावना, ऐतिहासिक विकास, अर्थ, उगमस्थान, आधार, न्यायाचा अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, प्रकार, ग्रीक कल्पना, वर्गीकरण, सिध्दांत, दृष्टिकोन, समस्या, विविध प्रवाह, परिपेक्ष्य, मार्क्सवादी
 18. लोकशाही : प्रस्तावना, अर्थ, भिन्न दृष्टिकोन, व्याख्या, स्वरूप, वैशिष्ट्ये, तत्त्वे, उदय, विकास, आधार, प्रकार, नवे वर्गीकरण, प्रकार, अटी, गुण-दोष, उपाय, श्रेष्ठजन, सिध्दांत, मार्क्सवादी सिध्दांत, भवितव्य
 19. विकास : प्रस्तावना, संकल्पना, अर्थ, व्याख्या, व्याप्ती, वैशिष्ट्ये, अर्थ, व्याख्या, लक्षण, विकास, नमुने, अभ्यासकांची मते, दुष्परिणाम, समस्या, सिध्दांत, आधुनिकीकरणाचा, परावलंबित्त्वाचा, उदारमतवादी
 20. कल्याणकारी राज्य : प्रस्तावना, संकल्पनेचा विकास, अर्थ, व्याख्या, उद्दिष्ट्ये, वैशिष्ट्ये, स्वरूप, लक्षणे
 21. सामाजिक परिवर्तनाचे सिध्दांत : प्रस्तावना, अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, सामाजिक परिवर्तन विचार

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “राजकीय सिद्धांत”
Shopping cart