Order Online Or Call Us: 0257-2232800, 2235520

शिक्षणशास्त्र

शालेय व्यवस्थापन

School Management

Rs.165.00

Shaley Vyavasthapan

  1. शालेय व्यवस्थापनाची ओळख : 1.1 शालेय व्यवस्थापनाचा अर्थ व संकल्पना, 1.2 शालेय व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे, 1.3 शालेय व्यवस्थापनाची व्याप्ती, 1.4 शालेय व्यवस्थापन प्रणाली
  2. शालेय व्यवस्थापनात मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांची भूमिका : 2.1 शालेय व्यवस्थापनात व्यवस्थापन परिषदेची भूमिका, 2.2 शालेय व्यवस्थापनात मुख्याध्यापकाची भूमिका, 2.3 शालेय व्यवस्थापनात शिक्षकाची भूमिका, 2.4 शालेय व्यवस्थापनात पालक आणि माजी विद्यार्थ्यांची भूमिका
  3. नेतृत्व आणि शालेय व्यवस्थापन : 3.1 शालेय व्यवस्थापनात नेतृत्वाची गरज, 3.2 शालेय व्यवस्थापनासाठी नेतृत्व शैली, 3.3 शालेय व्यवस्थापन मुख्याध्यापकाचे नेतृत्व, 3.4 शालेय व्यवस्थापन शिक्षकाचे नेतृत्व
  4. शिक्षकाचा व्यावसायिक विकास आणि मूल्यनिर्धारण : 4.1 शिक्षकाचा व्यावसायिक विकासाचा अर्थ आणि स्वरुप, 4.2 शिक्षकाचा व्यावसायिक विकास – उद्दिष्टे व व्याप्ती, 4.3 शिक्षक मूल्यनिर्धारणाची गरज व महत्व, 4.4 शालेय व्यवस्थापनात शिक्षकांसाठी नवीन पैलू/बाजू

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “शालेय व्यवस्थापन”
Shopping cart